قوس قز سویدن (Rainbow Sweden)

قوس قز سویدن Rainbow Sweden یک اتحادیه مستقل که از اشتراک چندین انجمن های مختلف تشکیل شده است. فعالیت آنها شامل نقصان اعتیاد، جرم و خلاف و نیز سرخوردگی در جامعه است. این موسسه فعالیتش را بر عدم اعتیاد و یک برنامه معالجه و توان بخش و احتیاجات شخصی فرد پایه گذاری نموده است.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید