اتحادیه سراسری برای شرکت کننده های خدمات داوطلبانه (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare)

اتحادیه سراسری برای شرکت کننده های خدمات داوطلبانه این اتحادیه از حدوداً 85 انجمن های محلی تشکیل شده است که وظیفه آنها کنترل کننده ی غیر متخصص  ، فرد میانجی تماس بین دو شریک و رفیق، معتمد و قائم مقام, ,شخص رابط (Kontaktperson)، خانواده ی راهنما و مراقب (kontaktfamilj) , خانواده حمایت کننده (Stödfamilj)  ، فرد حمایت گر(stödperson), سرپرست (god man), اداره کننده امور، سرپرست ویژه که دارای حق ملاقات در بازداشتگاه و زندان را دارا میباشند besökare på häkten och anstalter. فعالیت آر اس اِف از این قرار است که به استفاده کننده ها و کلیه رجوع کنندگان، مریض ها و مسئولین جهت انجام کار برابر با حفاظت قضایی و کیفیت بالا کمک کند.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید