اِس ای اواِس (SIOS)

ارگان همکاری ویژه انجمن های قومی در سویدن, SIOS, یک سازمان غیرانتفاعی است که به هیچ حزب یا مذهبی ارتباط و وابسته نمیباشد. اِس ای اواِس از انجمن های مختلف با سابقه قومی متفاوت رسمی ویا غیر رسمی تشکیل شده میباشد. فعالیت این سازمان شامل کوشش برای یک جامعه چند فرهنگی و نیز پخش زبان، فرهنگ، تحصیل و آموزش و دیگر مسائل مربوط به امور فرهنگ اقلیت ها که برای اعضاء این سازمان مشترک است، تشکیل میدهد.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید