انجمن سراسری سومالی های سویدن (Somaliska Riksförbundet Sverige)

انجمن سراسری سومالی های سویدن Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS) یک سازمان سراسری دمکراتیک است که به هیچ حزب و مذهبی بستگی ندارد. زمینه فعالیت اصلی اِس آراِف اس شامل گروه ای سویدن- سومالیایی که در سویدن زنده گی میکنند، میباشد. این سازمان برای اجرای حقوق دمکراتیک بر پایه حقوق بشر در مورد اعضایش فعالیت میکند. اِس آراِف اس ملاحظه میکند که اعضای آن به مسئولیت خود در جامعه سویدن آشنا شوند و بدین ترتیب به امکانات رشد و بهبود جامعه و خویش کمک کنند.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید