کلیسای میشون سویدن (Svenska Missionskyrkan)

کلیسیای میشون سویدن کلیسای باپتیست، کلیسای متدیست، و کلیسای میشون متّفقاً, کلیسای جمعی اکیومنیا Equmeniakyrkan. را تشکیل داده اند. کلیسای میشون در یک مرحله انتقال مانند دو سازمان مذهبی دیگر، دارای یک سازمان ویژه خود است. اطلاعات ویژه و لازم را در مورد کلیسای میشون سویدن میتوانید بخوانید.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید