کمون و لنزتینگ سویدن (Sveriges Kommuner och Landsting)

کمون و لنزتینگ سویدن Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, کارفرما و یک سازمان حرفه ای و صنعتی برای کلیه ولسوالی ها و لنزتیگ و ولایت های سویدن میباشد. وظیفه اِس کی اِل کمک و همکاری جهت توسعه پیشرفت کمون های سویدن میباشد. این سازمان شبکه ای جهت تبادل دانش و هماهنگی است. نقش ما شامل دادن سرویس و راهنمایی های جرفه ای جهت آن سئوالاتی که برای کمون ها و ولایت ها پیش میاید، میباشد.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید