سوروک

سوروک (Sverok) کارجمع آوری، توسعه و توزیع، بازی و‏سرگرمی را انجام میدهد وبزرگترین سازمان جوانان است. درسوروک (Sverok) جوانان انجمنهای خودشان را راه اندازی واداره می کنند. نقش بازی کردن، بازی های چوبی ورزش های الکترونیکی برخی ازاین فعالیت های می باشند. دراین وب سایت شما دیداربازیهای موجود درمنطقه خود را می توانید پیدا کنید.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید