انجمن ها و سازمان ها

آیا میخواهید فوتبال بازی کنید، کلیسا و یا کافۀ آموزش لسان سویدنی در نزدیک محل زنده گی تان پیدا کنید؟ احتیاج دارید با کسی گپ بزنید و یا در مورد مطلبی که مربوط به شما و یا خانواده تان است، کمک بگیرید؟

سویدن دارای یک فرهنگی بسیار غنی درمورد فعالیت در انجمن های مختلف محلی میباشد. در این انجمن ها میتوانید با مردم دیگری که یک علاقۀ مشترک با شما دارند، آشنا شوید. شما میتوانید که بارۀ اموری که مشکل استند و یا اگر حال کسی از خانواده تان خوش نیست، کمک بگیرید. برای مثال انجمن هایی مختلفی مانند: انجمن های ورزشی و فرهنگی، انجمن های آموزشی و مذهبی در سراسر کشور وجود دارد.در این انجمن ها شما با فعالیت هایی مانند کمک درس خواندنی، فعالیت های ورزشی و اوقات فراغت، کمک به خانواده و کافۀ آموزش لسان سویدنی آشنا میشوید. 

انجمن سراسری افریقاسویدنی (Afrosvenskarnas Riksförbund)

انجمن همبستگی سراسری افریقاسویدنی (Afrosvenskarnas riksförbund) یک انجمن همبستگی دوستی، فرهنگی و خیریه میباشد. این انجمن سراسری که به هیچ حزب و یا سیاست  و مذهب وابسته نمیباشد، از پنج انجمن ولایتی که شامل مالمو، یو تبری، استوکهلم، یونشوپینگ و اومو تشکیل شده است.

Magan Welfare Förening

​Magan Welfare Förening یک انجمن غیر انتفاعی است که هدف آن فعالیت برای دمکراسی در کشورهای عاری از دمکراسی که در آنان ارزش انسان ها نادیده گرفته می شود، میباشد. این انجمن تمرکز اصلی خود را متوجه حقوق زنان و کودکان کرده و در راه دستیابی به برابری زن و مرد و بر علیه تبعیض فعالیت می کند. دفتر این انجمن در گوتنبرگ موقعیت دارد.

ROKS، سازمان ملی خانه های امن برای زنان و دختران در سویدن

ROKS دارای کم و بیش ۱۲۰ سازمان های عضو است که به زنان، دختران و اطفال که قربانی خشونت مردان گردیده و همچنان به زنان دارای روابط همجنس گرایانه کمک و محافظت فراهم میکنند.

آر اِف اِس اِل (RFSL)

اتحادیه ی سراسری برای حقوق همجنس گرایان، دوجنس گرایان، فراجنسیتی ها و متمایلان به جنسیت های دیگر، RFSL، دارای شعبه های محلی در بخش های مختلف کشور است. RFSL تلاش می کند تا همجنس گرایان، دوجنس گرایان، فراجنسیتی ها و افراد با تمایلا ت جنسی دیگر از حقوق و امکانات مساوی با دیگر افراد جامعه برخوردار باشند. RFSL یک بخش ویژه ی جوانان به نام RFSL Ungdom نیز دارد.

آر ای اِف اِف ای (RIFFI)

اتحادیه بین المللی انجمن هایی زنان مهاجر (RIFFI), یک اتحادیه سراسری است که شامل 30 انجمن های مختلف محلی در کلیه نقاط کشور میشود. انجمن های محلی نقش مهمی در ایجاد محل ملاقات و تماس و همکاری با نهادهای کمونی و انجمن های آموزشی مختلف برای هم پیوندی و شرکت زنان مهاجر در جامعه محل زنده گی شان میبوده است. این انجمن کورسهایی برای لسان سویدنی و انگلیزی و مضامین دیگر مثلاً تأثیر و دمکراسی تشکیل میدهد.

اتحادیه اوکراین در سویدن (Ukrainska Alliansen Sverige)

اتحادیه اوکراین در سویدن Ukrainska Alliansen i Sverige یک سازمان مجتمع از 9 انجمن مختلف در یوتبری ، استوکهلم، ترِلبوری، بلکینگه و یوله است که این انجمن فعالیت های مختلفی را ارائه میکنند.

اتحادیه بین المللی زنان (Internationella Kvinnoförbundet)

اتحادیه بین المللی زنان  Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, سازمان سویدنی اتحادیه بین المللی زنان صلح طلب که جزو women´s International League for Peace and Freedom میباشد. سازمان IKFF یک سازمان هوا خواه صلح است که فعالیتش مربوط میشود به این که موقعیت زنان را در امور صلح طلبانه و امنیتی مشخص کند. فعالیت این سازمان در سویدن از طریق پروژه هایی در سطح انجمن های محلی و نیز در سطح کشور انجام گرفته میشود.

اتحادیه سازمان دفاع غیرنظامی (Civilförsvarsförbundet)

اتحادیه سازمان غیرنظامی  Civilförvarsförbundet یک سازمان دفاعی داوطلبانه است که هدفش برقراری امنیت چه در مواقع ضروری و چه در زمان صلح در جامعه میباشد. این سازمان غیر نظامی اهالی علاقمند و آگاه و مسئول را جهت این امر تعلیم میدهد. 

اتحادیه سراسری برای شرکت کننده های خدمات داوطلبانه (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare)

اتحادیه سراسری برای شرکت کننده های خدمات داوطلبانه این اتحادیه از حدوداً 85 انجمن های محلی تشکیل شده است که وظیفه آنها کنترل کننده ی غیر متخصص  ، فرد میانجی تماس بین دو شریک و رفیق، معتمد و قائم مقام, ,شخص رابط (Kontaktperson)، خانواده ی راهنما و مراقب (kontaktfamilj) , خانواده حمایت کننده (Stödfamilj)  ، فرد حمایت گر(stödperson), سرپرست (god man), اداره کننده امور، سرپرست ویژه که دارای حق ملاقات در بازداشتگاه و زندان را دارا میباشند besökare på häkten och anstalter. فعالیت آر اس اِف از این قرار است که به استفاده کننده ها و کلیه رجوع کنندگان، مریض ها و مسئولین جهت انجام کار برابر با حفاظت قضایی و کیفیت بالا کمک کند.

اتحادیه سراسری ورزش سویدن (Riksidrottsförbundet)

اتحادیه سراسری ورزش Riksidrottsförbundet این اتحادیه سراسری شامل کلیه انجمن های ورزشی سویدن است، وظیفه آن کمک و راهنمایی و نمایندگی مسائل مشترک بین انجمن ها چه کشوری و چه بین المللی میباشد.

اتحادیه نظم دهندۀ خدمات داوطلبانه (Frivilligsamordnarnas Förbund)

اتحادیه نظم دهندۀ خدمات داوطلبانه  Frivilligsamordnarnas Förbund  یک انجمن خیریه و نیز یک مرکز حرفه ای برای کلیۀ افرادی که در سویدن خدمات خیریه چه داوطلبانه و چه اداره شده از جانب ولسوالی میباشد.

اِس ای اواِس (SIOS)

ارگان همکاری ویژه انجمن های قومی در سویدن, SIOS, یک سازمان غیرانتفاعی است که به هیچ حزب یا مذهبی ارتباط و وابسته نمیباشد. اِس ای اواِس از انجمن های مختلف با سابقه قومی متفاوت رسمی ویا غیر رسمی تشکیل شده میباشد. فعالیت این سازمان شامل کوشش برای یک جامعه چند فرهنگی و نیز پخش زبان، فرهنگ، تحصیل و آموزش و دیگر مسائل مربوط به امور فرهنگ اقلیت ها که برای اعضاء این سازمان مشترک است، تشکیل میدهد.

اف آ ای اس – ای آر (FAIS-IR)

انجمن سراسری اتالیا  Italienska riksförbundet

انجمن آموزشی

انجمن های آموزشی در تمام سویدن موجود بوده و بزرگترین مکان تجمع برای دانش و فرهنگ می باشد. برای آموختن و پیشرفتن باهمی و با دیگران، مردم از تمام گروه های سنی باهم در انجمن های آموزشی جمع می شوند. تمام انجمن های آموزشی فعالیت های گوناگون را راه اندازی می نمایند که شما می توانید در آنها سهم بگیرید. به گونه مثال: تمرین زبان، حلقه آموزشی، کورس ها و فعالیت های فرهنگی. ده انجمن آموزشی با مشخصه ها و افکار مختلف وجود دارد. اگر شما می خواهید در مورد انجمن آموزشی خاص بدانید، می توانید معلومات بیشتر را در وب سایت های شان جستجو نمایید. در آنجا شما فعالیت های را در شهر تان پیدا نموده که می توانید در آنها اشتراک نمایید.

لینک ها به وب سایت های انجمن های آموزشی

ABF

Folkuniversitetet

Ibn Rushd

Kulturens

Medborgarskolan

NBV

Sensus studieförbund

Studiefrämjandet

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Vuxenskolan

 

انجمن آموزشی بیلدا (Studieförbundet Bilda)

انجمن آموزشی بیلدا Studieförbundet Bilda سئوالات مربوط به زندگی را مورد توجه قرارداده و از طریق تمرکز بر روی فرهنگ و دانش در صورت های مختلف، قصد دارد که افراد در ملاقات با یکدیگر به دیدگاه ی گستری دست بیایند. بیلدا ,حلقه های آموزشی، کورس ها، برنامه های فرهنگی و برنامه ای دیگری که سطح دانش فرد بالا میبرد، ارائه میکند.

انجمن زنان ترک (Turkiska Kvinnoförbundet)

Det finns ännu ingen information tillgänglig för den här organisationen.

انجمن سراسری اریتریه در سویدن (Eritreanska Riksförbundet i Sverige)

انجمن سراسری اریتریه در سویدن، ایریس، یک انجمن خیرخواهانه سراسری است که در سال 1987 تأسیس شده و هیچگونه بستگی مذهبی و سیاسی ندارد. هدف ایریس این میباشد که کلیۀ شهروندان اریتریائی دارای حقوقیت یکسان با دیگر شهروندان باشند.

انجمن سراسری سومالی های سویدن (Somaliska Riksförbundet Sverige)

انجمن سراسری سومالی های سویدن Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS) یک سازمان سراسری دمکراتیک است که به هیچ حزب و مذهبی بستگی ندارد. زمینه فعالیت اصلی اِس آراِف اس شامل گروه ای سویدن- سومالیایی که در سویدن زنده گی میکنند، میباشد. این سازمان برای اجرای حقوق دمکراتیک بر پایه حقوق بشر در مورد اعضایش فعالیت میکند. اِس آراِف اس ملاحظه میکند که اعضای آن به مسئولیت خود در جامعه سویدن آشنا شوند و بدین ترتیب به امکانات رشد و بهبود جامعه و خویش کمک کنند.

انجمن سراسری عراقی ها، ای آر اس (Irakiska Riksförbundet, IRS)

انجمن سراسری عراقی ها، ای آر اس Irakiska Riksförbundet i Sverige در سویدن یک سازمان سراسری برای انجمن های سویدنی عراقی است.

انجمن سراسری کردها (Kurdiska Riksförbundet)

انجمن سراسری کردها Kurdiska Riksförbundet یک سازمان سراسری در سویدن است که به هیچ مذهب و حزب سیاسی بستگی ندارد. فرد میتواند که در ولسوالی محل زنده گی خود و یا نزدیکترین ولسوالی تقاضای عضویت در انجمن سراسری کردها بکند. سیاست زبانی، هویت سیاسی و سیاست فرهنگی جزو مواردی میباشند که اساس این انجمن سراسری را تشکیل داده است.

انجمن های سویدن (Sveriges Föreningar)

انجمن های سویدن Sveriges Föreningar هدف این سازمان پشتیبانی و تقویت انجمن های عضو سراسر کشور میباشد و نیز با هم صدا بودن در مورد هدف های که به انجمن های محلی مربوط شده میتواند سازمان بر این امور تأثیر بگذارد.

انجمن کرایه نشین ها (Hyresgästföreningen)

انجمن کرایه نشین ها  Hyresgästföreningen یک سازمان مردمی است که از اعضای آن تشکیل شده است و برای و نفع کرایه نشین ها در جهت تعیین  نرخ کرایه منصفانه فعالیت میکند. بیشتر از نیم میلیون خانواده و افراد عضو این سازمان میباشند. هدف این سازمان اینست که همه اعضای آن مسکن خوب و یک کرایه منصفانه داشته باشند. 

ای او جی – اِن تی او (IOGT-NTO)

ای او جی – اِن تی او IOGT-NTO به سازمان جهانی آموزش مردمی دارد. اعضای این سازمان را افرادی تشکیل میدهند که عدم استعمال الکول را برای بهتر زندگی کردن انتخاب نموده اند و در توسعه این هدف برای بهتر کردن موقعیت زندگی افراد بشر فعّالیت میکنند.

تئاتر کشور (Riksteatern)

تئاتر کشور Riksteatern یک جنبش مردمی است که مالک یک صحنه تئاتر ملی است که با آن به ولسوالی های مختلف کشور سفر میکنند. بیشتر از 40000 عضو و 230 انجمن ویژه تئاتر کشور و 21 انجمن های ولایتی و 50 موسسه در سراسر سویدن بخشی از این جنبش مردمی را تشکیل میدهد که وظیفه اش به ترتیب دادن، عرضه کردن، تهیه و توسعه دادن هنر تئاتر میباشد.

جرگه مسیحیان سویدن (Sveriges Kristna Råd)

در جرگه مسیحیان سویدن Sveriges Kristna Råd کلیسا های اعضای این جرگه به چهار دسته تقسیم میشوند؛ کلیسای پروتستانها، کلیساهای آزاد، کلیساهای کاتولیک ها، و کلیسای ارتدکس ها. این کلیسا ها متعلق به دنیای مسیحیت میباشند. یکی از وظیفه های مهم این جرگه هماهنگ کردن کلیه فعالیت های فی مابین کلیساهای عضو آن است، که از طریق عرضه محل ملاقات جهت تبادل نظر و تجربه و ایجاد شبکه ارتباطی جهت هماهنگی فعالیت های مشترک انجام گرفته میگردد.

خانه های مردمی و باغها(پارکها) (Folkets Hus och Parker)

خانه های مردمی و باغها Folkets Hus och Parker مؤسسۀ مردم سالاری در سویدن است که در حدود 600 انجمن و مراکز آموزشی صنعتی جزو اعضای بوده که امور مربوط به خانه های مردمی، باغهای ملی و فستیوال ها و جشن ها برگذار نموده و نیز مرکز تجمّع و گسترش فرهنگی را در سراسر کشور میباشند. مراکز آموزشی به 7 منطقه تقسیم شده که از طریق اعضاء خود صاحب 140 سینما میباشند.

سازمان حمایت کودکان (Rädda Barnen Sverige)

سازمان حمایت اطفأل (Rädda Barnen) یک سازمان ویژه حقوق اطفال بوده که فعالیت آن عبارت ازتلاش برای ​تأمین حقوق همه اطفال میباشد. پایه فعالیت این سازمان براساس معاهده حقوق اطفال است.​

سوسیال میشونن (Sociala Missionen)

سوسیال میشونن یک سازمان خیریه و غیر انتفاعی است که در زمینه امور خدمات اجتماعی و مذهبی فعالیت دارد. در حال حاضر خدمات دمات راهنمایی حقوقی و کمک رسانی روانی جامعه ای و مهاجرت  ​شامل فعالیت این سازمان میشود.

سویدنی با کودک (Svenska med baby)

شما میتوانید از طریق (ویب سایت) Svenska med baby والدین دیگر را ملاقات نموده و به تمرین زبان سویدنی بپردازید.

صلیب سرخ سویدن (Svenska Röda Korset)

صلیب سرخ یکی از بزرگترین سازمان های بشردوستانه در جهان است. یک راه آسان برای در تماس قرار گرفتن با صلیب سرخ سویدن رفتن به یکی از مکان های تحت پوشش این سازمان است. از جمله فعالیت های موجود در این مکان ها می توان از کافه، کمک درسی، آموزش سویدنی و کلاس ها و دوره های آموزشی دیگر یاد کرد. اگر در اثر شکنجه و یا جنگ آسیب دیده اید، صلیب سرخ نه مرکز مختلف درمانی برای کمک به شما در سراسر کشور دارد. صلیب سرخ در زمینه ی کمک به مهاجران غیر قانونی نیز فعال است و تلاش می کند آنان از خدمات درمانی لازم بهره مند شوند و حقوق قانونی خود را از دست ندهند.

قوس قز سویدن (Rainbow Sweden)

قوس قز سویدن Rainbow Sweden یک اتحادیه مستقل که از اشتراک چندین انجمن های مختلف تشکیل شده است. فعالیت آنها شامل نقصان اعتیاد، جرم و خلاف و نیز سرخوردگی در جامعه است. این موسسه فعالیتش را بر عدم اعتیاد و یک برنامه معالجه و توان بخش و احتیاجات شخصی فرد پایه گذاری نموده است.

ل پ – موسسه سراسری خدمات خیریه (LP-verksamhetens Ideella Riksförening)

اِل پ – موسسه سراسری خدمات خیریه LP-verksamheten این موسسه از طریق کلیسای پنطیکاستی (Pingstkyrkan) اداره میشود و زمینه فعالیتش عبارت میشود از پیشگیری و کمک به ترک اعتیاد به مواد مخدر و الکول با کارهای عملی، فعالیت اوقات فراغت برای جوانان، مراکز محلی برای تماس و ملاقات و نیز خانه های ویژه درمان که شیوه معالجه آن معنوی ، دارویی و اجتماعی میباشد.

مجمع خدمات اجتماعی داوطلبانه (Forum för frivilligt socialt arbete)

مجمع خدمات اجتماعی داوطلبانه Forum för frivilligt socialt arbete یک سازمان سراسری جهت خدمات داوطلبانه در رابطه با امور اجتماعی است که سازمانی میباشد جهت تبادل و پیشرفت دانش و اندیشه. اعضای این مجتمع را 34 سازمان منطقه ای تشکیل میدهند. 

مراکز اجتماعی

​یک مرکزاجتماعی برای بسیاری یک مکان جلسه است. مرکز اجتماعی با نامهای (bygdegård) بیدگگورد، (bystuga) بیستوگا، مدبوریارهوس (medborgarhus) وغیره یک محل اجتماع عمومی و به روی عموم بازاست. برای اطفال، نوجوانان، بزرگسالان، برای خانواده ها، انجمن ها، موسسات و همه دیگر افراد به شرط آنکه ارزشهای ارائه شده دموکراتیک باشند.

دراینجا شما می توانید مرکزاجتماع درنزدیکی شما را پیدا کنید.

همه سویدن باید زنده باشد (Hela Sverige ska leva)

همه سویدن باید زنده باشد Hela Sverige ska leva یک سازمان متشکل از حدوداً پنجاه اتحادیه در سراسر کشور است که با عضویت خود این سازمان را حمایت میکنند. خدمات این سازمان عبارت است از راهنمایی و پیشنهادات جهت پیشرفت فعالیت های موفقیت آمیز محلی و منطقه ای است. این سازمان موارد و سئوالاتی که مربوط به بهبود وضع زنده گی مردم در منطقه های کم نفوس کشور است.

ورزش برای افراد معلول سویدن

انجمن ورزش برای افراد معلول سویدن وکمیته پارالمپیک سویدنی (ورزش برای افراد معلول سویدن) یک اتحادیه ورزشی است که سازماندهی ورزش برای افراد معلول جسمی، اختلالات بینایی و معلولیت رشدی در ۱۸ رشته مختلف ورزشی را انجام میدهد. این اتحادیه همچنین مسئول هدایت کردن کاربازیهای المپیک ویژه تمرین بدنی و تفریحی برای افراد معلول است.​

کاریتاس سویدن (Caritas Sverige)

​​کاریتاس سازمان خیریۀ کلیسای کاتولیک یک نهاد خیریه که برای حقوق (قانونی یا اخلاقی) و برابری انسانها فعالیت میکند. فعالیت کاریتاس درسویدن عبارت میشود ازپشتیبانی و کمک محلی به سالمندان و مریضها، مشاوره درمورد امور پناهجویی واستحفاظ، فعالیت برضد خرید وفروش واستفاده ازانسانها (Trafficking)، کمک های داوطلبانه و غیره. ما دراقصی نقاط دنیا درمنطقه هایی که دچارفاجعه میباشند و نیز به کشورها درمبارزۀ آنها با فقروظلم کمک میکنیم. کاریتاس سویدن جزو کاریتاس بین المللی بوده وکاریتاس بین المللی که یکی ازبزرگترین سازمانهای همبستگی خیریه دردنیا میباشد وبالغ بر ۱۶۰ سازمان کمک و خیریۀ کاتولیکی دربیش از ۲۰۰ کشوررا ‏متحد کرده است.

کلیسای سویدن (Svenska Kyrkan)

کلیسای سویدن Svenska kyrkan  بزرگترین سازمان مذهبی در سویدن بوده و به سازمان مذهبی جهانی پروتستان لوتری متعلق است. در سطح کشوری کلیسای سویدن. انجمن های مذهبی محلی ​تقسیم شده است.

کلیسای میشون سویدن (Svenska Missionskyrkan)

کلیسیای میشون سویدن کلیسای باپتیست، کلیسای متدیست، و کلیسای میشون متّفقاً, کلیسای جمعی اکیومنیا Equmeniakyrkan. را تشکیل داده اند. کلیسای میشون در یک مرحله انتقال مانند دو سازمان مذهبی دیگر، دارای یک سازمان ویژه خود است. اطلاعات ویژه و لازم را در مورد کلیسای میشون سویدن میتوانید بخوانید.

کلیسای کاتولیک (Romersk-katolska kyrkan)

Organisationen saknar för tillfället information på den här sidan.​

کمون و لنزتینگ سویدن (Sveriges Kommuner och Landsting)

کمون و لنزتینگ سویدن Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, کارفرما و یک سازمان حرفه ای و صنعتی برای کلیه ولسوالی ها و لنزتیگ و ولایت های سویدن میباشد. وظیفه اِس کی اِل کمک و همکاری جهت توسعه پیشرفت کمون های سویدن میباشد. این سازمان شبکه ای جهت تبادل دانش و هماهنگی است. نقش ما شامل دادن سرویس و راهنمایی های جرفه ای جهت آن سئوالاتی که برای کمون ها و ولایت ها پیش میاید، میباشد.

کمک انفرادی، آی ِام (Individuell Människohjälp, IM)

کمک انفرای یا آی اِم  IM یک سازمان  مساعدتی میباشد که هدف آن مبارزه با و نیز نشان دادن فقر و خود بیگانگی است. آی اِم برای مردان و زنان، دختران و پسران موقعیت دسترسی به امکانات موجود در جامعه را تأمین میکند. این سازمان از طریق شکستن سدهایی مانند مشکلات زبانی و فرهنگی، محل و موقعیت های روبرو شدن و گفتگو کردن ایجاد کرده و نیز کمک اجتماعی روانی ارائه میکند. کمک و مساعدت های آی اِم برای افرادی و یا گروه هایی است که در جامعه بحساب آورده نمیشوند. برای اطلاعات بیشتر در فعالیت آی اِم و ادغام شدن در جامعه بخوانید.

جامعۀ مدنی

جامعۀ مدنی عبارت است از اسم جمعی که ما در زندگی روزمره انجمن ها و سازمان ها را به این نوع مینامیم.

در محل زنده گی شما در سویدن چه انجمن های موجود استند؟

شما میتوانید اطلاعات بیشتری در خصوص چه انجمن ها و سازمان هایی در محل که شما زنده گی وجود دارد، در بخش معرفی ولسوالی و ولایتها بخوانید.

شما میتوانید برای یافتن فعالیت های انجمن های مختلف در باکس نقشۀ خدمات (Servicekarta) هر ولسوالی جستجو کنید.​

به صفحه های ولسوالی ها و ولایات بروید

​یک انجمن را عضوهای آن اداره میکنند و عضو شدن میتواند امکان خوبی ایجاد ارتباط میباشد.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید