زنده گی و زیست کردن

در زیراین دسته اطلاعات لازم و مفید جهت زندگی در سویدن را  خوانده میتوانید. این اطلاعات شامل انواع مسکن ، فرهنگ و اوقات فراغت است. در صفحه های اطلاعات  مربوط به ولایات و کمون ها در باره امکانات برای مسکن گزینی، پست و کار خالی و نیز انجمن ها و سازمان های موجود را که در کمون خوانده میتوانید.​

اگرچه سویدن کشوری  است با نفوس پراکنده، ولی بیشتر کمون ها کمبود مسکن دارند. چانس پیدا کردن مسکن در شهرهای بزرگ کمتر از منطقه های کم نفوس در ولایات است.  شما امکان دارد که در یک کمون کار کرده و در کمون دیگر مسکن داشته باشید. در بیشتر کمون ها سیستم ترافیک عمومی خوب بوده و سفر بین محل کار و مسکن آسان است. 

نفوس سویدن

حدود ۱۰ میلیون نفردرسویدن زندگی میکنند، اکثرشان درشهرها مشغول زندگی هستند. ۳٫۵ ملیون درشهرهایی مثل استکهلم، مالمو ویوتبوری زندگی میکنند. حدود یک پنجم شهروندان متولد کشورهای دیگری میباشند یا اینکه هردو والدینشان در کشورهای دیگری بدنیا آمده اند. سویدنی زبان اصلی رسمی میباشد. علا وه بر زبان سویدنی زبانهای اقلیتهای فنلندی، فنلندی تورندال، رومانی و ییدیش برسمیت شناخته شده اقلّیت میباشد.​ حقوق شما در وقت خریداری محصولات و خدمات

وقتی یک نمبر شناسایی شخصی برایتان ارائه شود، بحیث یک مستهلک کارهایی زیادی انجام داده میتوانید. طور مثال، در یک قرارداد مبایلی عضویت گرفته میتوانید، کالاها را ذریعه انترنیت خریداری نموده و موافقت نامه ها را نیز امضاء کرده میتوانید. بحیث یک مستهلک، هم شماری حقوق برایتان مقرر شده است و هم شماری تعهدات به دوش خواهید داشت و بهتر است در پیوند با هر دو معلومات داشته باشید.

Hallå konsument

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید