داشتن فامیل و زندگی با فرزند در سویدن

درینجا قانون ازدواج و زندگی مشترک در سویدن بیان می گردد. همچنان در مورد زمان حاملگی و زایمان و بیمه والدین می توان درینجا خواند. همچنان حقوق اطفال, و چگونگی کارکرد مکتب, کودکستان, مکان اوقات فراغت, و بخش های مهم قوانین مختلف که دانستن آنها می تواند برای تان حائز اهمیت باشد, در این فصل گنجانیده شده است.

عکس: Colourbox

با کلیک نمودن بالای عناوین داخل چوکات سبز شما میتوانید به مطالب مختلف که شامل این فصل اند راه پیدا کنید.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید