کتاب "در مورد سویدن" به چندین زبان

​​​​​

درباره سویدن - اطلاعات در مورد جامعه

این مشترکاً از سوی شهر گاتینبرگ و بورد اداری ناحیه واستره گوتلند تهیه گردیده است.

بورد اداری شهر واستره گوتلند مسئولیت ترجمه این کتاب را به عهده دارند.

© شهر یوتبری و اداره ولایتی در ولایت یوتلند غربی

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید