حقوق و وجایب فرد

درین فصل درباره برابری و مساوات و حقوق همجنسگرایان, دوجنسگرایان, و اشخاص فراجنسی و قانون منع تبعیض بیان بی گردد. همچنان در مورد اقدامات کمکی و حمایتی مانند مشاوره خانواده, پناهگاه زنان, و "حقوق کودکان در جامعه" (بریس) خواند. همچنان حقوق کودکان در مقایسه با مسوولیت والدین, حلقه دوستان, ارتباطات و فعالیت های اوقات فراغت درینجا شرح داده می شوند.

عکس: Colourbox

با کلیک نمودن بالای عناوین داخل چوکات سبز شما میتوانید به مطالب مختلف که شامل این فصل اند راه پیدا کنید.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید