قوانین

​​​​​​​​​​​​​​​​​​حقوق و آزادی مردم سویدن بصورت عموم توسط سه قوانین اساسی محافظت شده است: قانون اساسی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان. قانون اساسی تأکید می کند که قدرت عامه باید با در نظر داشت احترام به یکسان بودن ارزش هر انسان، آزادی فردی و کرامت انسانی انجام گیرد.

 

محکمه ها (دادگاه ها)

پارلمان، دادگاه ها را توسط قوانین اداره می کند. اما دادگاه ها بی طرف و مستقل از پارلمان، حکومت و غیره مقامات دولتی هستند. هر کسیکه متهم به جرم می شود، حق دارد که موضوع خود را به دادگاه کشانیده و بگذارد که در آنجا تصمیم گرفته شود. این شخص باید بی گناه فرض شود تا زمانیکه دادگاه غیر این را تصمیم نگرفته است.

چنین یک جرم را پولیس و دادگاه بررسی می کند

زمانیکه یک شخص کاری را که نظر به قانون مجازات دارد انجام می دهد آن یک جرم حساب می شود. اگر شما در معرض یک جرم قرار می گیرد باید به پولیس گزارش دهید.

پولیس آنچه را که اتفاق افتاده است بررسی می کند. برای مثال: آنها بازپرسی ها،  بازدید محل جرم و همچنان تحقیقات تخنیکی را انجام می دهند. اینها بنام تحقیقات مقدماتی نامیده می شود. پولیس یا خارنوال تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند.

پولیس یا خارنوال می توانند تحقیقات مقدماتی را لغو،  یا قطع کنند. این زمانی اتفاق می افتد که شواهد کافی وجود نداشته باشد.

اگر تحقیقات مقدماتی ادامه پیدا کند، خارنوال می تواند که یک شخص را برای ارتکاب جرم تحت پیگرد قرار دهد. این به معنایست که در دادگاه (محکمه) یک محاکمه صورت می گیرد.

وظیفه یک دادگاه این است تا ببیند که آیا خارنوال می تواند ادعا های خود را در مورد جرائم که شخصی را به آنها متهم کرده است ثابت کند یا خیر.   

مسئولیت به عنوان یک پدر و مادر

در قانون سویدن (قانون والدین) تحریر گردیده که اطفال حق مراقبت های صحی، امنیت و تربیت خوب را برخوردار هستند. در سویدن، استفاده کردن خشونت فزیکی و روانی در تربیت اطفال ممنوع است. خشونت فزیکی به معنی تمام اشکال خشونت علیه بدن است. خشونت روانی تمام اشکال تهدید، ترساندن، کنترول کردن و تحقیر کردن یک شخص را در بر می گیرد. این قانون بنام (انتی – آگه لاگن) نامیده شده و از سال 1979 بدین طرف در سویدن وجود دارد. ​

 

پولیس

در صورت داشتن کدام سوال از پولیس و یا اطلاع دادن که جرم برای پولیس می توانید به شماره 14 114 زنگ بزنید. این شماره تیلفون در تمام سویدن یکی است.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید