جامعه

در اینجا میتوانید بخوانید که چگونه جامعه سویدن کار میکند. شما در رابطه به بعضی پرسشهای عام معلومات دریافت خواهید کرد. همچنان برای دریافت مواد خواندنی میتوانید از مینوی سمت راست استفاده کنید.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید