جامعه سویدن

کشور سویدن مردم سالاری است. این بدان معناست که حاکمیت مردم از طریق انتخاب احزاب و یا افراد مجاز به گرفتن تصمیمات مهم صورت می گیرد. اشخاص که انتخاب می شوند بنام سیاستمداران نامیده می شوند. آنها در شورای ولسوالی، شورای ولایتی و پارلمان تصمیم گیری می کنند.

برخی از معیارهای مهم در جامعه سویدن

  • مطبوعات و آزادی بیان، هر کس باید افکار، عقاید و احساسات خود را از طریق گفتار و نوشتار بیان کرده بتواند.
  • آزادی انجمن ها، حق دخول در یک انجمن و افتتاح یک انجمن اساس یک سیستم مردم سالاری را تشکیل می دهد.
  • آزادی مذهب یا عقیده، هر کس آزادانه حق تصمیم گیری در مورد دین اش را دارد. آزادی مذهب یکی از حقوق بشر حساب می شود.
  • امنیت حقوقی، بدین معناست که همه باید در برابر قانون مساوی باشند. یک شخص باید تا زمانیکه محکمه حکم صادر نکرده است باید بیگناه حساب شود.

سویدن توسط دولت، ولایت و ولسوالی ها اداره می شود

ادارات دولتی و شرکت ها

پارلمان، حکومت و اداره حکومتی، مقامات دولتی و ادارات دولتی در سر تا سر کشور برای دولت کار می کنند. مثال ادارات دولتی: دفتر خدمات اجتماعی، دفتر صندوق بیمه همگانی، اداره حکومتی ولایت است.

ولایت

سویدن به ۲۱ منطقه جغرافیایی به نام ولایت تقسیم شده است. ولایت یک منطقه بزرگ متشکل ازچندین کمون است. شورای تصمیم‌ گیرنده‌ی ‏اداره‌ی کل ولایت هئیت تصمیم گیری ولایت است و به عنوان یک لینک بین دولت و کمون ها عمل می کند. یک هئیت ولایتی ویک والی (فرماندارولایت) درهرولایت وجود دارد. هیئت مدیره ولایتی با بسیاری ازچیزهای مختلف، مانند حفاظت مدنی، برنامه ریزی شهر، حفاظت از محیط زیست وحفاظت از طبیعت، یکپارچه سازی، حیوانات، شکار و ماهیگیری کارمی کند.

شورا های ولایات/مناطق

شورای ولایتی بخش سیاسی هرولایت است. شوراهای ولایتی توسط مجامع منتخب که‏ شورای تصمیم‌ گیرنده‌ی ‏اداره‌ی کل ولایتی نامیده میشود اداره میشود. شورای ولایتی درمورد خدمات بهداشتی، خدمات پزشکی درمانی و ‏ترافیک محلی تصمیم می گیرد. برخی ازولایت ها همچنین مسئولیت توسعه منطقه دارند بنابراین خود را ناحیه مینامند.

ولسوالی ها

ولسوالی ها توسط شورای ولسوالی و اداره حکومتی ولسوالی اداره می شود. ولسوالی ها بالای: مکاتب، کتابخانه ها، مراقبت های منزل، اطفایه و پاکی و صفایی کنترول دارد.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید