جستجوی وظیفه

جستجوی وظیفه زمان زیادی را دربر میگیرد و موارد زیادی را باید در نظر گرفت. اینجا بعضی از راهنمایی های را برای جستجوی وظیفه ذکر میکنیم.

 • میتوانید به ادارۀ خدمات کاریابی مراجعه کنید و در اعلانات وظایف موجودۀ این اداره دنبال وظیفه بگردید.
 • میتوانید با موسسۀ کاریابی که به شرکت های مختلف کارمند میدهند تماس بگیرید.
 • میتوانید با نمایندگی های استخدامی که برای شرکت ها کارمند پیدا میکنند تماس بگیرید.
 • میتوانید به اعلانات کاری در اخبار روزانه یا اینترنت جواب بدهید.
 • میتوانید مستقیماً با استخدام کننده تماس بگیرید.
 • میتوانید از با استفاده از ارتباطات خود - از دوستان خود را جع به کار سوال کنید. بسیاری از مردم از طریق آشنایان خود وظیفه پیدا میکنند.

ادارۀ خدمات کاریابی عامه

ادارۀ خدمات کاریابی عامه یک نهاد دولتی بوده که در سرتاسر سویدن وجود دارد. این اداره میتواند شما را در پیدا کردن کار راهنمایی کند و راجع به مسلک های مختلف و پروگرام های تحصیلی معلومات فراهم کند. ادارۀ خدمات کاریابی اعلانات وظیفه های موجوده را در ویب سایت www.arbetsformedlingen.se پست میکند.

به مجردیکه اجازۀ اقامت دریافت کردید مهم است که در ادارۀ خدمات کاریابی خود را به حیث شخص در تلاش وظیفه راجستر کنید.

مزایای مقدماتی

اگر شما مستحق مزایای مقدماتی شناخته شوید، یکی از مأمورین ادارۀ خدمات کاریابی با شما یکجا برنامۀ مقدماتی را طرح میکند. برنامۀ مقدماتی برنامۀ است راجع به وارد شدن شما به بازار کار و این برنامه دو سال دوام میکند که در این جریان شما مستحق مزایای مقدماتی هستید.

حمایت از شخص در تلاش وظیفه

ادارۀ خدمات کار به اشخاصیکه در تلاش وظیفه هستند حمایت های مختلفی فراهم میکند. حمایت های مخصوص برای افراد تازه وارد وجود دارد که آن ها در پیدا کردن کار کمک میکند.

فرصت های تجربۀ کاری در دوره های کارآموزی نیز وجود دارد. در جریان دورۀ کارآموزی شما در محیط کاری کار میکنید و از نمایندگی بیمۀ اجتماعی مقدار معاش نیز دریافت میکنید. استخدام کننده به شما معاش نمیدهد.

کارآموزی
عکس: Colourbox

دورۀ کارآموزی به شما فرصت میدهد تا به بازار کار سویدن وارد شوید و دانش و مهارت شما را آشکار میسازد. این دوره به شما تجربۀ کاری بخشیده و چانس دریافت وظیفه را بالا میبرد. اگر این دوره را بخوبی سپری کنید میتوانید از استخدام کنندۀ خود خواهش کنید تا در هنگام درخواست دادن به وظیفه اسم او را منحیث مرجع استفاده کنید. به این معنی که استخدام کنندۀ جدید ممکن راجع به دورۀ کارآموزی شما از این مراجع سوال کند. داشتن مراجع خوب است. تقریباً تمام استخدام کنندگان در زمان استخدام به مرجع رجوع میکنند.

ادارۀ خدمات کاریابی راجع به وظایفی که با کمبود درخواست کننده مواجه است برنامۀ آموزشی فراهم میکند. هدف آن است که برنامۀ آموزشی به کار منتهی شود.

اسناد درخواست وظیفه

زمانیکه درخواست وظیفه میدهید، باید اسناد را که استخدام کننده از شما درخواست نموده بفرستید. استخدام کننده اکثراً از شما انگیزه نامه و سوابق کاری و تحصیلات (سی وی) یا بیوگرافی هر دو را میخواهد.

سی وی

سی وی (Curriculum Vitae) کلمۀ لاتین بوده و به معنی زندگینامه است. در سی وی باید اهداف کاری، تجربۀ کاری، تحصیلات و سایر مهارت ها و دانش خود را بگنجانید. همچنان بطور مختصر راجع به خود و شخصیت خود شرح دهید.

سی وی میتواند موارد ذیل را دربر داشته باشد:

 • اسم، آدرس، شمارۀ تلیفون و ایمیل آدرس.
 • سابقۀ تحصیلی: لیست از تحصیلاتی که شما داشته اید.
 • تجربۀ کاری: لیست از تجربۀ های کاری شما.
 • سایر مهارت ها و تجربه ها مثل زبان ها و مهارت های کمپیوتری.
 • مراجع: اسم استخدام کنندگان قبلی یا اشخاصیکه که شما آنها را خوب میشناسید.
 • خلاصۀ از معلومات شخصی: علاقه ها، فامیل و فعالیت های اوقات فراغت

اهداف کاری، تجربۀ کاری، تحصیلات و سایر مهارت ها و دانش خود را بیان کنید. همچنان میتوانید خلاصۀ از معلومات شخصی را شامل کنید.
عکس: Colourbox

همچنان میتوانید در سی وی بطور مختصر راجع به عملکرد های خود در وظیفۀ قبلی و رشتۀ تحصیلی خود بگویید. سفارش نامه و سوابق کاری را میتوان در صورت درخواست استخدام کننده یا در زمان مصاحبه فراهم نمود.

درخواست نامه/ انگیزه نامه

در رخواست نامه یا انگیزه نامه، شما در مورد اینکه چرا به وظیفه یا کمپنی مشخصی علاقمند هستید توضیح میدهید. همچنان از تجربه های قبلی خود گفته و میگویید که چرا به این وظیفه مناسب هستید. نوشتن انگیزه نامه برای وظیفۀ مورد نظر مهم است.

درخواست نامه باید مختصر باشد، تقریباً نصف ورق A۴ کافی است.

نامۀ اظهار علاقه

اگر شما به وظیفۀ مشخصی علاقمند هستید اما چنین وظیفۀ اعلان نشده است میتوانید نامۀ اظهار علاقه بفرستید. سی وی و نامه را بفرستید و بگویید که چرا خواهان وظیفه هستید و در چه عرصه ها مهارت دارید.

مصاحبۀ کاری

مصاحبۀ کاری به گفتگوی گفته میشود که در آن استخدام کننده با شخصیکه برای وظیفه درخواست نموده مصاحبه میکند. موارد مهمی وجود دارد که قبل از رفتن به مصاحبه باید به آن فکر کنید. اگر راجع به شرکت مورد نظر مطالعه کنید و تجربه های مشخصی را که شما را شایسته وظیفه میسازد به دقت مد نظر داشته باشید مفید خواهد بود. بطور مثال میتوانید راجع به شرکت مورد نظر از اینترنت معلومات بگیرید. این امر بیانگر این است که شما به وظیفۀ که درخواست میدهید علاقمند هستید.

سوالات عمومی

نظر خوبی است که در مورد چگونگی جواب دهی به سوالات در جریان مصاحبه فکر کنید. این امر در هنگام ملاقات با استخدام کننده به شما احساس مصونیت می بخشد.

سوالات و درخواست های عمومی:

 • راجع به خود چیزی بگویید! شما چه نوع شخص هستید؟
 • راجع به وظایف قبلی و تحصیلات خود به ما بگویید.
 • آیا در یک گروپ خوب کار میکنید؟
 • چه نقاط قوت و ویژگی های مثبتی وجود دارد که شما را برای این وظیفه مناسب میسازد؟
 • نقاط ضعف و خصوصیات منفی شما چیست؟ (این خوب است که نشان بدهید که نقاط ضعف خود را میدانید).
 • چرا برای این وظیفه درخواست دادید؟ چه چیز شما را جلب کرد؟
 • چرا شما را استخدام کنیم؟ چه چیز شما را به این وظیفه مناسب میسازد؟
 • پلان هایت در آینده چیست؟


در جریان مصاحبۀ کاری، بطور مثال شما به سوالات مثل اینکه چرا برای این وظیفه درخواست دادید جواب میدهید.
عکس: Colourbox

سایر موارد که باید در هنگام مصاحبۀ کاری به خاطر داشت

تأثیر گذاری در وهلۀ اول که با استخدام کننده ملاقات میکنید مهم است. پیش از پیش راجع به شرایط خاص لباس پوشیدن شرکت مذکور معلومات حاصل کنید. لباس بسیار تجملی یا نا مرتب نپوشید.

بسیاری از استخدام کنندگان از شما توقع دارند تا به آنها سلام و دست بدهید.

سروقت بودن برای مصاحبه مهم است. اگر ناوقت کنید فرصت گرفتن وظیفه را از دست میدهید.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید