مراقبت اطفال

مراقبت اطفال یک نام معمول برای فعالیت های تحصیلی اطفال بزرگتر است. مراقبت اطفال بطور مثال شامل کودکستان، نرسری های روزانه برای فامیل ها و مراکز تفریحی بعد از مکتب میباشد. در آنجا اطفال میتوانند در زمانیکه والدین شان کار یا تحصیل میکنند وقت خود را سپری نمایند.

در تمام شهرداری ها مراقبت اطفال وابسته به شهرداری وجود دارد. همچنان مراکز مستقل و شخصی متعددی برای مراقبت اطفال وجود دارد که توسط شرکت ها و سازمان ها پیش برده میشوند. اطفال که بین سنین یک تا پنج سال میباشند میتوانند به کودکستان یا نرسری های روزانه بروند. اگر شما در جستجوی وظیفه هستید یا در خانه با برادر و یا خواهر تان زندگی مینمایید طفل بزرگتر میتواند در این مراکز صحی به مدت سه ساعت در روز و یا ۱۵ ساعت در هفته نگهداری شود.

کودکستان (مراقبت روزانه)

کودکستان را مراقبت روزانه نیز میگویند. کودکستان جایی است که اطفال بین سال های یک الی پنج سال قبل از اینکه به نرسری/ دورۀ آمادگی و یا صنف اول مکتب شامل شوند بطور روزانه به آنجا میروند. بسیاری از کودکستان ها میتود های درسی مخصوص برای آموزش اطفال دارند. همچنان این مکاتب نصاب تعلمیی دارند که در آن آنچه را که اطفال باید یاد بگیرند ذکر گردیده است. تمام این مکاتب طبق نصاب تعلیمی سویدن کار مینمایند.

عکس: Colourbox

کودکستان آزاد

کودکستان آزاد جایی است که والدین همراه با اطفال شان در زمان رخصی والدینی به آنجا میروند. در این کودکستان ها کارمندان ماهر وجود دارد و آنجا محل خوبی برای آشنایی با دیگر والدین و اطفال است. کودکستان های آزاد متعددی در شهر های سویدن وجود دارد.

دورۀ آمادگی برای اطفال شش ساله (نرسری/ دورۀ آمادگی)

تمام اطفال وقتی به سن شش سالگی میرسند شامل دورۀ آمادگی یا نرسری میگردند. صنوف آمادگی صنوفی اند که در آنجا اطفال شمولیت در صنف اول مکاتب جبری را تمرین مینمایند.

مراکز تفریحی پس از مکتب

اطفال بین سنین ۶ و ۱۲ سال حق دارند تا قبل از مکتب و یا بعد از مکتب به این مراکز مراجعه نمایند. اطفالی میتوانند در مراکز تفریحی بعد از مکتب شامل شوند که والدین شان وظیفه داشته یا تحصیل کنند. این مراکز اکثراً در همان محل که مکتب وجود دارد موجود میباشد. اطفال بین سنین ۱۰ و ۱۲ سال میتوانند در مراکز فعالیت های آزاد تفریحی که به مکاتب نزدیک تر اند شرکت کنند.

مراقبت روزانه برای فامیل / مراقبت تعلیمی

بعضی از انواع مراقبت های اطفال را مراقبت تعلیمی یا مراقبت روزانه برای فامیل میگویند. در این برنامه متخصص تعلیمی شامل است که اطفال را در خانه هایشان میبیند،از آنها مراقبت نموده و فعالیت های تعلیمی دورۀ کودکستان را تنظیم میکند. اطفال که به مکتب میروند میتوانند بعد از مکتب شامل مراقبت روزانه شوند. در این حالت، این مرکز به حیث یک مرکز تفریحی عمل میکند.

همکاری با والدین

والدین برای مراقبت از اطفال شان مهم اند. والدین اطفال شان را خوب درک مینمایند. وقتی طفل کودکستان یا نرسری روزانه برای فامیل را آغاز مینماید، پدر یا مادر اطفال شان را همراهی مینمایند تا طفل احساس امنیت کند. این را سازش با محیط مینامند که معمولاً دو تا چهار هفته را دربر میگیرد. در کودکستان و مراکز تفریحی، کارمندان این اداره همواره والدین اطفال را به گفتگوهای پیشرفت تحصیلی دعوت مینمایند. در آنجا، آنها در مورد پیشرفت اطفال صحبت مینمایند. والدین همچنان میتوانند در مورد پیشرفت اطفال شان در کودکستان نظر بدهند.

در خواست شمولیت در مراقبت روزانه

برای شمولیت طفل در کودکستان و مرکز تفریحی ،باید ازقبل درخواست نمایید. میتواند با مراجعه به شهرداری تان این کار را انجام دهید. در شهرداری های متفاوت شرایط مختلفی وجود دارد اما اکثراً باید چندین ماه قبل برای شمولیت درخواست بدهید. طفل شما باید حداقل یک ساله باشد تا در کودکستان شامل شود.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید