حقوق اطفال

تقریباً در تمام کشور ها برای حفاظت از اطفال و نوجوانان قوانین و مقررات وجود دارد. در سویدن اطفال و نوجوانان از طریق قوانین ملی و بین المللی محافظت میشوند. سویدن تهدید ها و خشونت های را که متوجه حقوق و محافظت اطفال هستند بسیار جدی میگیرد. دولت و مقامات محلی همواره کار میکنند تا اطفال و نوجوانان تربیت بهتر دریافت کنند.​

کنوانسیون حقوق اطفال

سویدن کنوانسیون حقوق اطفال ملل متحد را امضاء نموده است. کنوانسیون به مجموعۀ قوانین گفته میشود که چندین مملکت با آن موافقت کرده اند. در کنوانسیون حقوق اطفال قوانینی برای محافظت از حقوق انسانی اطفال وضع گردیده است.

از آنجا که سویدن کنوانسیون را امضاء نموده لذا تعهد سپرده که تمام قوانین بالای اطفال و نوجوانان کشور اجرا خواهد شد. در این کنوانسیون مقرارت مختلفی درج گردیده که آنرا ماده میگویند. کنوانسیون حقوق اطفال دارای ۵۴ ماده است.

اطفال باید از تبعیض محافظت شوند.
عکس: Colourbox

مهمترین حقوق اطفال قرار ذیل اند:

  • طفل باید در مقابل تبعیض حفاظت شود. به این معنی که نباید با او نسبت به دیگران بد رفتاری صورت گیرد.
  • در تمام تصامیم سیاستمداران، مقامات و محاکم در در جۀ اول منافع طفل در نظر گرفته شود.
  • والدین باید طفل را مطابق با سن و سال و میزان رشد او تربیت کنند.
  • طفل حق زندگی و رشد دارد. به این معنی که دولت باید طفل را در مقابل مرگ های ناشی از جنگ و مریضی حفاظت کند. حق رشد به این مفهوم که طفل حق دارد تا از دوران طفولیت خوب برخوردار باشد.
  • طفل حق اظهار نظر داشته و باید حرف او شنیده شود. مقامات و محاکم باید نظر طفل را سوال کنند.
  • طفل حق زندگی خصوصی دارد. به این معنی که بطور مثال والدین نباید کتابچۀ خاطرات و خط های او را بخوانند.
  • طفل حق دارد تا در مقابل خشونت خانوادگی حفاظت شود. طفل باید در برابر والدین و سایر اشخاصی که از خشونت استفاده میکنند یا به طریقه مطلوب از طفل مراقبت نمیکنند محافظت شود.

مکاتب سویدن با اساس قرار دادن مقررات کنوانسیون در راستای حقوق اطفال کار میکنند. میتوانید راجع به حقوق اطفال در ویب سایت، www.barnkonventionen.se بیشتر بخوانید.

حقوق اطفال در جامعه – BRIS

BRIS (حقوق اطفال در جامعه) مؤسسه است که اطفال و نوجوانان را ​که نگرانی و مشکلات دارند کمک میکند. تماس تلیفونی با BRIS رایگان میباشد، شمارۀ تلیفون این مؤسسه ۱۱۶۱۱۱ است. هر طفل زیر سن ۱۸ سال میتواند BRIS تماس تلیفونی برقرار کند و با شخصی راجع به هر چه که بخواهد حرف بزند. تماس تلیفونی با شمارۀ مذکور رایگان است.

شمارۀ تلیفون کننده به BRIS قابل مشاهده نمی باشد. همچنان شمارۀ BRIS در بل تلیفون درج نمیگردد تا نشان دهد که با BRIS تماس گرفته شده است.

همچنان BRIS میتواند بزرگسالان را که نسبت به اطفال خود نگران اند کمک کند. بزرگسالان میتوانند به شمارۀ ۰۷۷۱۵۰۵۰۵۰ خط کمکی BRIS تماس بگیرند. معلومات بیشتر در سایت، www.bris.se موجود است.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید