نفوس


مونتاژ: ماریا گرانسن (Maria Göransson)

سویدن خانۀ بیش از ۹.۶ میلیون نفر است. در چند دهۀ اخیر نفوس سویدن افزایش یافته است. علت این افزایش مهاجرت های زیاد و عمر طولانی مردم است. بطور اوسط، زنان به مدت ۸۴ سال و مردان به مدت ۸۰ سال زندگی میکنند. اکثریت مردم سویدن در شهر ها زندگی میکنند. ۳.۵ میلیون تن از مردم در مناطق نزدیک استکهلم، گاتنبرگ و مالمو زندگی میکنند.

اقلیت های سویدن و زبان های اقلیت

در سویدن قانونی در رابطه به محافظت اقلیت های ملی وجود دارد. پنج اقلیت های شناخته شده در سویدن یهودی ها، روما ها، سامی ها، سویدنی های فنلندی و تورنه دالی ها هستند. زبان این اقلیت های قدیمی عبارت از عبری، رومانی شیب، سامی، فنلندی و میانکلی است. دولت روی تقویت حقوق بشری این اقلیت های ملی کار میکند. وجه مشترک بین گروه های اقلیتی آن است که این اقلیت ها از دیر زمان در سویدن سکونت دارند و اینکه این گروه ها دارای هویت های متفاوتی هستند. همچنان آنها از خود دین، زبان یا هویت فرهنگی دارند که میخواهند هویت خود را حفظ کنند. سامی تنها مردم بومی سویدن هستند که به رسمیت شناخته شده اند. آنها در سویدن، ناروی، فنلند و روسیه زندگی میکنند. تقریباً ۲۰۰۰۰ سامی در سویدن سکونت دارند. سامی ها بطور سنتی با شکار، ماهیگیری، صنایع دستی و پرورش آهوی شمالی سر و کار داشته اند. آهوی شمالی آهوی است که سامی ها آنرا به حیث حیوان خانگی نگهمیدارند.


ساپمی (Sápmi) - کشور سامی ها
سامی ها در چهار کشور زندگی میکنند؛ روسیه، فنلند، ناروی و سویدن. این منطقۀ جغرافیایی را ساپمی (Sápmi) میگویند و مساحت آن از ادری (Idre) در دالارنا (Dalarna) جنوب گرفته تا بحر آرکتیک در ناروی در شمال، تا شبه جزیرۀ کولا در روسیه در شرق ادامه دارد.

عکس از: اندرس سونیسن (Anders Suneson) - samer.se

سویدن و فنلند تقریباً برای ۶۰۰ سال یک کشور حساب میشدند و سویدنی های فنلندی از قرون وسطی به اینطرف در سویدن سکونت دارند. امروزه بین ۴۵۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰۰ تن سویدنی های فنلندی در سویدن سکونت دارند. تورنه دالی ها که به زبان میانکلی تکلم میکنند، در سال ۱۸۰۹ به دو بخش تقسیم شده بودند که بخش غربی آن جز از سویدن بود و بخش شرقی آن جز از فنلند. امروزه گروه اقلیتی در بخش سویدن زندگی میکنند که تورنه دالی ها نام دارند.

یهودی ها از قرن هفدهم به اینطرف در سویدن زندگی میکنند. حدود ۲۰۰۰۰ یهودی در سویدن سکونت دارند. تقریباً ۳۰۰۰ تن از آنها به زبان عبری تکلم میکنند.

روما ها از قرن شانزدهم به اینطرف در سویدن بسر میبرند. امروزه بین ۵۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ تن رومایی در سویدن سکونت دارند. روما ها گروه های مختلف هستند که زبان، دین چندگانه و فرهنگ متفاوت دارند. زبان روما ها رومانی شیب است.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید