رشد دموکراسی در سویدن

رویداد های مختلفی بالای رشد دموکراسی در سویدن و چنان که امروز جامعه سویدن به نظر میاید تأثیر گذاشت. برخی از رویداد ها در قرن ۱۹ و در اوایل قرن ​۲۰ فوق العاده مهم بودند. این رویداد ها اساس سویدن مدرن و دموکراتیک راتشکیل دادند.​

قانون اساسی دولت در سال ۱۸۰۹

سویدن نوشتن قوانین را از قرن ۱۴​ آغاز نمود. قانونی را که نقطۀ آغاز دموکراسی در سویدن بود قانون اساسی می گفتند. قانون اساسی دولت در سال ۱۸۰۹ برای رشد دموکراسی درسویدن بسیار مهم بود. این قانون تصریح مینمود که شاه تنها کسی نیست که تمام قدرت را صاحب باشد، ودر عوض قدرت به چهار بخش تقسیم شده بود.

  • قدرت اجرائیه در دست پادشاه بود.
  • قدرت مالیه دردست پارلمان بود.
  • قدرت تصویب قوانین در میان شاه و پارلمان تقسیم شده بود.
  • قدرت قضاوت به محاکم سپرده شد.

باوجودیکه طبق قانون جدید قدرت تقسیم شده بود، دموکراسی در سویدن هنوز رشد نکرده بود. قانون جدید زمینه رشد دوامدار دموکراسی در جامعه را فراهم نمود.

آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی مطبوعات

همچنان قانون اساسی دولت درسال ۱۸۰۹ یک سلسله حقوق مدنی و آزادی ها را استحکام بخشید. در میان سایر چیزها، سویدن قانون آزادی مطبوعات و آزدای بیان را قبلاً در سال ۱۷۶۶ تصویب نموده بود، که بیان میداشت هرکسی میتواند دیده گاه، عقیده و احساسات خود را بروی صفحه کاغذ و یا هم ازادانه بیان نماید. همچنان قانون اساسی دولت در سال ۱۸۰۹ بیان میداشت که تمام اتباع جامعه حق دارند که هر دینی را که میخواهند دنبال نمایند.

مکتب ابتدائیه عمومی

در سال ۱۸۴۲ مکتب ابتدائیه در سویدن معرفی شد. به این معنی بود که تمام اطفال باید درمکتب شامل شوند. بسیاری از مردم نوشتن و خواندن را یاد گرفتند. این امر یکی از شرط های مهم رشد دموکراسی در سویدن بود.

نهضت های مردمی و آزادی نهاد ها

جریانات اجتماعی چون نهضت میانه روی در صرف الکول، نهضت آزاد کلیسا، نهضت زنان، نهضت کارگران و احزاب سیاسی در اوخر قرن ۱۹ در سویدن نمایان شدند. این جریانات برای دموکراسی مهم بود. با تنظیم نمودن گروه ها مردم به سادگی توانستند تغییرات دلخواه خود در جامعه بوجود آورند. نهضت های مشهور چگونگی سازمان دهی، برگزاری نشست ها و اینکه چه چیز برای ایجاد تغییر لازم است را به مردم یاد داد. سازمان های مختلفی روی مسائل متفاوت کار میکردند. به عنوان مثال، نهضت کارگران معرفی شرایط خوبتر برای کار و حق رأی دهی بدون در نظر داشت جنسیت و درآمد را در بر داشت.

در سال ۱۹۰۹، به اکثریت مردان در سویدن حق رأی دادن داده شد. درسال سال ۱۹۱۹، به زنان نیز اجازه داده شد تا در انتخابات شهرداری رای بدهند. از سال ۱۹۲۱، تمام جوانان، مردان و زنان حق رأی دهی در انتخابات عمومی در سویدن را داشتند.

​​

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید