ادغام در جامعۀ سویدن

ادغام در جامعه به معنی احساس تعلق با جامعه است. بدین معنی که هر شخص باید خود را جزء از جامعۀ سویدن احساس کند. مفهوم ادغام این است که گروپ های اجتماعی مختلف باهم تقاطع و تبادل داشته باشند. یعنی اینکه مهاجرین در سویدن زبان بیاموزند، کار کنند و مانند سایر سویدنی ها زندگی کنند، در عین حال زبان مادری و ارتباط خود را با فرهنگ قبلی خود حفظ کنند.

هر فردیکه جزء از جامعه است حق دارد تا فرهنگ و شیوۀ زندگی خود را حفظ کند. در جامعۀ سویدن، همه حق دارند متفاوت باشد.
عکس: Colourbox

در سویدن خط مشی پالیسی ادغام در جامعه را دولت وضع میکند. دولت سویدن از همه میخواهد تا بدون در نظر داشت محل تولد و سابقۀ نژادی در اجتماع مشارکت داشته باشند. لذا دولت، مهاجرین تازه وارد را در جریان اولین پنج سکونت شان در سویدن فوق العاده کمک میکند. هدف از این کمک ها این است تا آنانیکه جدیداً در سویدن بسر میبرند برای داشتن یک زندگی مستقل آغاز و دورنمای خوبی داشته باشند.

استقرار مهاجرین تازه وارد

پناهندگان ۲۰ الی ۶۴ ساله، پناهندگان سهمیه یی، و اشخاص نیازمند به محافظت یا خویشاوندان شان که اجازۀ اقامت دارند از حقوق خاصی برخوردارند. بطور مثال، شما حق شمولیت در برنامۀ استقرار و حق الزحمه استقرار را دارید.

در صورتیکه سن شما ۱۸ الی ۱۹ سال باشد و در سویدن سرپرست نداشته باشید، شما مستحق کمک هستید. شخصی تازه وارد پناهنده یا مهاجری است که تازه در سویدن وارد شده باشد.

پلان استقرار

خدمات کاریابی عامه (Arbetsförmedlingen) یکی از اداره های است که به پناهندگان و مهاجرین تازه وارد کمک میکند تا وارد جامعه شوند. اگر شما به آن گروهی از اشخاصی تعلق دارید که مستحق برنامۀ استقرار است، شما میتوانید با شخصی موسوم به مدیر استقرار در ادارۀ خدمات کاریابی عامه راجع به شرایط لازم در ارتباط به آغاز کاریابی صحبت کنید. شما همراه با مدیر استقرار خود پلان استقرار خود را مینویسید. پلان استقرار یک ورقۀ است که شما در آن نظریات و پلان های خود را دربارۀ آینده تان در سویدن مینویسید. بطور مثال، شما میتوانید در پلان استقرار خود کورس زبان سویدنی برای مهاجرین (SFI)، آشنایی با جامعه، درستی،درستی تحصیلات، تجربۀ مسلکی و عملی خود را شامل سازید. فعالیت های را که در پلان استقرار خود مینویسید باید تمام روز شما را دربر بگیرد (تمام وقت باشد) و حد اکثر دو سال ادامه پیدا کند. امکان تمدید زمان پلان استقرار وجود دارد، بطور مثال اگر شما بخاطر وضع حمل رخصت باشید. هدف آنست تا شما زبان سویدنی بیاموزید و هر چه زودتر کار پیدا کنید تا خود را حمایه کنید.


ادارۀ خدمات کاریابی عامه میتواند شما را در راه رسیدن به کار کمک کند.
عکس: Colourbox

حق الزحمۀ استقرار

حق الزحمۀ استقرار پول است که شما در جریان پیگیری پلان استقرار خود دریافت میکنید. اگر دارای فرزند باشید، حق الزحمۀ اضافه نیز دریافت میکنید. حق الزحمۀ استقرار صرفنظر از محل سکونت شما برای همه یکسان است. برای دریافت کامل حق الزحمه باید فعالیت های پلان استقرار را بصورت تمام وقت پیگیری کنید. افرادیکه مستحق حق الزحمۀ استقرار هستند در صورتیکه در مسکن خود تنها زندگی میکنند میتوانند کرایۀ خانه را نیز دریافت کنند.

ترک کشور خود و نقل مکان به کشور جدید

ترک کشور خود و آمدن به کشور جدید ممکن مشکلات و چالش های را دربر داشته باشد. شما ممکن است واقعات دلخراشی را تجربه کرده باشید. خانه، پول، دوستان نزدیک و خویشاوندان خود را در کشور خود از دست داده باشید. یادگیری زبان، نظام و فرهنگ جدید مشکل است. اینکه نقل مکان باعث بحران فردی میگردد یک امر عادی است. برخی از افراد که اجازۀ اقامت دریافت میکنند ممکن احساس خوبی نداشته باشند.

اگر شما مریض هستید کمک های صحی مسلکی موجود است. برای معلومات بیشتر با مرکز صحی تماس بگیرید. اگر دارای پلان استقرار هستید برای معلومات بیشتر دربارۀ منابع کمک گیری میتوانید با افسر استقرار خود در ادارۀ خدمات کاریابی عامه صحبت کنید.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

 

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید