آیا همه چیز بطور نمونه سویدنی است؟

بیان این موضوع که چی چیز فرهنگ سویدن را معین میکند و چی بطور نمونه سویدنی است کار مشکل است. تمام گروه ها در دنیا ارزش های فرهنگی خود را دارند که آنها را با هم نزدیک میکند. بعضی خصوصیات را میتوان مشترکاً در بین چندین فرهنگ یافت که بصورت انفرادی دیده نمیشوند. بنابراین آنچه به نظر یک شخص بطور نمونه سویدنی است به دید سایر اشخاص چنین نیست.

بر اساس سابقۀ نژادی، در آغاز سویدنی ها از نژاد آلمانی بودند. امروز سویدنی ها دارای نژاد های مختلف زیادی هستند. چیز عمدۀ که در بین تمام سویدنی ها مشترک است زبان سویدنی است. این زبان که یک زبان هندو اروپایی و آلمانی است عمدتاً در سویدن حدود ده میلیون تن و همچنان در بخش های از فنلند مردم به آن تکلم میکنند. زبان سویدنی همانند زبان نارویجی و دنمارکی است و اکثریت مردم این سه کشور زبان یکدیگر را میفهمند.

فرهنگ ها به مرور زمان تغییر میکنند و عوامل مختلف اجتماعی بالای آنها تأثیر گذار است. فرهنگ سویدن در حال حاضر با بسیاری از پدیده ها در جامعه توصیف میگردد. بطور مثال عواملیکه بر فرهنگ سویدن تأثیر گذار اند صنعتی شدن، پیدایش رفاه، سکولاریزم و فردگرایی میباشد. این عوامل و عوامل دیگر بر ارتباط با جهان، چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و برداشت شان از اجتماع تأثیر گذار بوده است.


بسیاری بر این نظر اند که کلبه های کوچک سرخ رنگ بطور نمونه سویدنی هستند.
عکس: Colourbox

تعدادی از موارد همانند فرهنگ پیچیده و غیرمتجانس هستند. برای بیان اینکه بسیاری از افراد چه چیز را بطور نمونه سویدنی میدانند باید این موارد را ساده سازی کرد. بلی چنانچه گفته شد که بسیاری از افراد بعضی از عوامل را سویدنی و از جمله خصوصیات فرهنگ سویدن میدانند. اما این بدین معنی نیست که همه در سویدن با این امر موافق باشند یا خود را با آن توصیفات بشناسند.

نظر دولت سویدن و اعتماد بالای مقامات دولتی

در سویدن اعتماد نسبتاً قوی بالای دولت و مقامات دولتی وجود دارد. یک جامعه فردگرا به بازیگر قوی ضرورت دارد که بتواند منحیث محافظ مردم عمل کند بطور مثال چنانچه فامیل در جوامع جمع گرا این کار انجام میدهد. در سویدن این رول به دولت سپرده شده است. مردم سویدن تا اندازۀ زیاد بالای تصامیم مقامات دولتی، قوۀ قضایه و کارمندان مدنی اعتماد دارند. چون دولت سویدن تا حدودی بر اساس دموکراسی بنا نهاده شده است. پروسۀ مذکور عمدتاً از جنبش های اجتماعی از قبیل جنبش کارگران، جنبش زنان و جنبش میانه رو نشئت گرفته که همۀ مردم سویدن در آن دخیل اند.

تأثیر اقلیم

آب و هوا به طریقه های مختلف فرهنگ سویدن را متأثر نموده است. مردم به سبب زمستان تاریک و طولانی چندان باهم در هوای آزاد جمع قهوه یا (» فیکا « نمیشوند. در عوض، بسیاری در خانه برای غذای شب یا چای با سندویچ یا کیک) جمع میشوند.

اما تعدادی زیادی از مردم به اندازۀ تابستان در زمستان با دوستان خویش دید و بازدید نمیکنند. زمانیکه تابستان میشود، تغییرات زیادی رخ میدهد. مردم مدت زمان زیادی را در هوای آزاد سپری میکنند و نسبت به زمستان بیشتر با دوستان خود وقت میگذرانند.

طبیعت

بسیاری از مردم در سویدن به نزدیکی با طبیعت علاقمند هستند. حق دسترسی عامه ("allemansrätt") قانونی است که به همگان حق میدهد تا آزادانه بدون در نظرداشت اینکه مالک زمین کی است به اطراف سویدن نقل مکان کنند. طبیعت و حق دسترسی عامه مهمترین نماد هویتی سویدنی ها است. همچنان سویدن در فعالیت های محیطی بین المللی رول مهم و برجستۀ را بازی میکند.

جلوگیری از کشمکش ها

تلاش برای اتفاق آراء در سویدن یک امر همگانی است، به این معنی که آنها میخواهند راه حل پیدا کنند تا همه به آن رضایت داشته باشند و از تضاد جلوگیری شود. زمانیکه کشمکش بوجود میاید بسیاری ناراحت میشوند و نمیدانند چگونه آنرا مهار کنند. بسیاری از افراد برای جلوگیری از کشمکش ها و برقراری آرامش از خردمندی و احترام متقابل کار میگیرند.

دین در سویدن

مسیحیت برای مدت زیادی در سویدن نیرومند بود و جامعۀ سویدن بر اساس ارزش های مسیحی و عقاید لوتری استوار است. ارزش به این معنی است که چه چیز در زندگی صحیح و چه غلط است. همچنان بسیاری از مراسم و جشن ها در سویدن مذهبی هستند بطور مثال مراسم تأیید و تصدیق، غسل تعمید، عروسی و تدفین. امروزه، سویدن یکی از سکولارترین مملکت دنیا است. جامعۀ سکولار را در اصل میتوان از این امر تشخیص داد که قوانین دولت بر مبنای دین و عقاید نبوده اما در مسائل دینی بی طرف است. سکولاریزم به این معنی که یک جامعه بر اساس ارزش های انسانی استوار بوده و عقاید دینی فقط یک امر شخصی باید باشد.

تقریباً ۷۰ فیصد سویدنی ها عضو کلیسای سویدن هستند. به هرحال، نسبت کمی از مردم مرتباً به کلیسا میروند. ۶۰ فیصد از اطفال که در سویدن بدنیا آمده اند در کلیسای سویدن غسل تعمید داده میشوند. بیش از نصف نفوس سویدن بیرون از کلیسا ازدواج میکنند. تقریباً ۸۰ در صد مراسم جنازه در کلیسا صورت میگیرد.

در سویدن به جز از مسیحیت پروتستانی که ذکر گردید تعداد زیادی از عقاید دینی دیگر نیز وجود دارد. این عقاید شامل اسلام، هندویزم، یهودیت، بوداییزم، بهایی، عقاید نورس ها، شمن گرایی و همچنان اجتماع های کاتولیک و ارتداکس میشوند.

الحاد عقیدۀ است که اساس آن تیوری بوده و هیچ نیروی ماورای طبیعی از قبیل خدا در آن وجود ندارد. دین لاادری عقیدۀ است که میگوید تشخیص اینکه خدا وجود دارد ناممکن است. بسیاری از الحادین و لاادری ها دربارۀ سکولاریزم نظر مثبت دارند.


عکس: Colourbox

الکول

در سویدن از دیر زمان فرهنگ نوشیدن رایج است. از عصر صیقل سنگ تا به حال در سویدن مردم مشروبات الکولی تولید میکنند.

اقلیم سویدن برای روییدن انگور بسیار سرد است اما برای کشت کچالو و غله جات که از عناصر عادی در مشروبات لیکور و براندی هستند، بهترین اقلیم است. در اواسط قرن نزدهم، هر سویدنی تقریباً ۵۰ لیتر شراب در یک سال مینوشید. در آن زمان مردم در مقابل مصرف زیاد الکول نهضت میانه روی در صرف الکول را برپا کردند. بسیاری مردم دانستند که الکول بسیار مضر است لذا با یکدیگر کار کردند تا دیگران را از نوشیدن زیاد الکول مانع شوند. آنها نهضت میانه روی در صرف الکول را تشکیل دادند. از آن به بعد الکول یک موضوع مهم سیاسی در سویدن بوده است.

نسبت سویدنی ها با وقت

در سویدن سر وقت آمدن مهم است. اگر شما با کسی ساعت ۲:۰۰ قرار ملاقات گذاشته اید او بالای شما حساب میکند که ساعت ۲:۰۰ میایید. بسیاری از مردم ناوقت آمدن را بی احترامی میدانند.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید