ثبت احوال نفوس

ثبت احوال نفوس به این معنی که شما در ادارۀ مالیات سویدن به حیث باشندۀ یکی از شهر های سویدن ثبت میشوید. همه افرادیکه در سویدن راجستر شده اند یک شمارۀ هویت شخصی دریافت میکنند. این شمارۀ است که مقامات توسط آن هویت شما را شناسایی میکند.

راجستر شدن شما در محل سکونت تان مهم است زیرا شما در همان شهرداری که راجستر شده اید مالیات پرداخت میکنید. هر شهرداری فعالیت های خود را مطابق با تعداد ساکنین منطقه پلان میکند. اگر نقل مکان میکنید یا صاحب اولاد میشوید باید به ادارۀ مالیات سویدن اطلاع دهید.

تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس

تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس ورقۀ است که راجستر شدن (ثبت احوال نفوس) شما را در ادارۀ مالیات سویدن نشان میدهد. بطور مثال در هنگام درخواست کمک مخارج مسکن در ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن و در هنگام درخواست جواز درایوری به تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس ضرورت دارید.

اگر به تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس ضرورت دارید میتوانید در ویب سایت ادارۀ مالیات سویدن سفارش بدهید یا به دفتر خدمات ادارۀ مالیات بروید. در صورتیکه به تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس ضرورت دارید گرفتن آن آسان است.

کارت هویت

افرادیکه در سویدن ثبت شده باشند و سن شان از ۱۳ بالاتر باشد میتوانند از ادارۀ مالیات سویدن کارت هویت (ID کارت) درخواست کنند. برای نشان دادن سن و سال و تعیین هویت خود به کارت هویت ضرورت دارید. تعیین هویت به این معنی که شما سند هویت خود را ارائه میکنید و بودن خود را به اثبات میرسانید. بطور مثال شما باید در هنگام گرفتن ادویۀ تجویز شده از دواخانه یا انجام کاری در بانک هویت خود را ثابت کنید. این کارت به مدت پنج سال مدار اعتبار است. قیمت آن ۴۰۰ کرونای سویدنی است.

اگر شما زیر سن ۱۸هستید باید برای گرفتن کارت هویت اجازۀ سرپرست خود را داشته باشید. اگر دو سرپرست دارید باید رضایت هر دو برای درخواست کارت گرفته شود. سرپرست شخصی است که مسئولیت حقوقی فرد زیر سن ۱۸ را بدوش دارد. شما باید هویت خود را ثابت کنید به این مفهوم که برای گرفتن کارت هویت باید ثابت کنید که کی هستید. این کار را به دو طریقه میتوانید انجام دهید:

  • سند هویتی تصدیق شدۀ را ارائه کنید یا
  • یا شخصی را با خود داشته باشید که بتواند هویت شما را تأیید کند


کارت هویت
عکس: ادارۀ مالیات سویدن

شخصی که بتواند هویت شما را ثابت کند باید کسی باشد که شما از او معرفت کامل داشته باشید. شخص مذکور باید به سن ۱۸ یا بلند تر از آن رسیده باشد و باید سند هویتی تصدیق شده ارائه کند. بطور مثال این شخص میتواند شوهر/خانم، پدر یا مادر، خواهر/برادر یا پسر و یا دختر بالغ شما باشد. بعضی اوقات استخدام کننده یا شخصی از مقامات که از شما معرفت کامل داشته باشد میتواند تصدیق کننده باشد.

اگر کارت هویت شما ناپدید شود باید با اداره مالیات تماس بگیرید. اگر کارت هویت شما به سرقت رفته باشد باید بر علاوۀ اداره مالیات سویدن با پولیس نیز تماس بگیرید و به سرقت رفتن کارت خود را به آنها اطلاع دهید. در این صورت هیچ کس نمیتواند از کارت هویت شما استفاده کند.

اسناد هویتی معتبر در سویدن

انواع اسناد هویتی ذیل معتبر اند:

  • کارت هویت صادرۀ اداره مالیات سویدن
  • جواز درایوری
  • کارت هویت سویدنی با علامت SIS صادرۀ بانک، Svensk Kassaservice یا مقامات دولتی
  • سوابق عکسری صادرۀ مقامات دولتی
  • کارت هویت سویدنی
  • پاسپورت سویدنی با پوش سرخ تیره
  • پاسپورت اتحادیۀ اروپا که بعد از ۱ سپتمبر ۲۰۰۶ صادر شده باشد
  • پاسپورت ناروی، آیسلند، سوئیس یا لیختنشتاین که بعد از ۱ سپتمبر ۲۰۰۶ صادر شده باشد

درصورتیکه کارت هویت معتبر نداشته اما اجازۀ اقامت داشته باشید

اگر کارت هویت معتبر نداشته باشید اما اجازۀ اقامت در سویدن داشته باشید یا شخصی را میشناسید که میتواند هویت شما را تأیید کند، میتوانید برای کارت هویت درخواست کنید. ادارۀ مالیات سویدن بعداً مشخصات شما که در درخواست نامه درج شده از قبیل اسم، قد، عکس، امضاء، اسناد مسفارتی، و سند اجازۀ اقامت را با معلومات ادارۀ مهاجرت سویدن مقایسه میکند. شما باید پاسپورت و اجازۀ اقامت هر دو را نشان بدهید. اگر پاسپورت ندارید میتوانید اجازۀ اقامت خود را نشان دهید. اگر میخواهید به این شیوه هویت خود را ثابت کنید باید تاریخ درخواست برای کارت هویت را ذکر کنید.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید