مکاتب متوسطه و لیسه

زمانیکه شاگردان در سال اخیر مکتب اجباری میباشند، آنها میتوانند برای ورد به مکتب متوسطه و لیسه ثبت نام نمایند. شما خود تان تصمیم میگیرید که آیا به تحصیل در مکتب متوسطه و لیسه ادامه بدهید یا خیر. آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه رایگان میباشد. نوجوانان بین سنین ۱۶ تا ۲۰ سال میتوانند درصورتیکه مکتب اجباری را با کامیابی تکمیل نموده باشند وارد مکتب متوسطه و لیسه شوند. تقریباً تمام نوجوانان ادامۀ تحصیل در مکتب متوسطه و لیسه را انتخاب میکنند.

مکتب متوسطه و لیسه همانند مکتب اجباری دارای کریکولم و نصاب تعلیمی بوده که از سوی اداره ملی تعلیم و تربیه ترتیب شده است. نصاب تعلیمی بیان میدارد که شاگرد توانایی چی کاری پیدا خواهد نمود و چی وقت میتواند دوره آموزشی را به پایان برساند. درجه بندی در مکاتب متوسطه و لیسه عین مکاتب اجباری میباشد.

شاگردان مکتب متوسطه و لیسه رشتۀ را که دوست دارند انتخاب میکنند. در ورقه درخواستی، شاگردان باید چندین مکتب ورشته را انتخاب نمایند. این معلوم نیست که آیا در مکتبی که آنرا منحیث انتخاب اول انتخاب کرده اند جای وجود دارد یا خیر.

در هنگام درخواست دهی برای مکتب متوسطه و لیسه رشته های مختلف زیادی برای انتخاب وجود دارد.در مکتب اجباری، معمولاً مشاور راهنمای تعلیم و تریه وجود دارد که شما را در انتخاب کمک مینماید.

در مکتب متوسطه و لیسه، شاگردان چیزهای را یاد میگیرند که برای تحصیلات آیندۀ شان مانند پوهنتون ضروری میباشد. رشته های تحصیلی مختلفی در مکاتب متوسطه و لیسه وجود دارد.

برای شمولیت در رشته های عمومی در مکتب متوسطه و لیسه، شاگردان باید در زبان سویدنی یا زبان سویدنی به عنوان زبان دوم، ریاضی و انگلیسی در مکتب اجباری نمرۀ کامیابی داشته باشند.

  • همچنان برای ورود به رشته های تحصیلی مسلکی، شاگردان باید حد اقل در پنج مضمون دیگر نمرۀ کامیابی داشته باشند.
  • برای ورود به رشتۀ آمادگی برای کالج شاگردان باید حداقل در نه مضمون دیگر نیزنمرۀ کامیابی داشته باشند.

شاگردان که در این مضامین نمرۀ کامیابی ندارند میتوانند در برنامه معرفی اشتراک نمایند. برنامه معرفی باید آنها را در رفتن به برنامه های دیگر کمک کند. پنج برنامه مختلف معرفی وجود دارد. یکی از این برنامه ها برنامۀ معرفی زبان است که برای جوانان تازه وارد تحصیلات فراهم میکند . در این برنامه، افراد جوان در کنار زبان سویدنی مضامین دیگر را نیز یاد میگیرند. برای دیدن فرصت های موجود در این زمینه با شهرداری شهر تان تماس بگیرید.

راجع به رشته های مکتب متوسطه و لیسه و ثبت نام در سایت www.utbildningsinfo.se بیشتر بخوانید.

عکس: مایکیل جنسن (Mikael Jönsson)

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید