جشن های که در طول عمر تجلیل میشوند

غسل تعمید

در سویدن، تقریباً ۴۵ فیصد اطفال در کلیسا غسل تعمید داده میشوند. همچنان رایج است که در این روز والدین طفل خود را نامگذاری میکنند. به آن مراسم غسل تعمید و نام گذاری گفته میشود. در مراسم غسل تعمید یا نام گذاری بسیاری از مردم برای فامیل و دوستان خود در خانه جشن میگیرند. مهمان ها معمولاً برای طفل تحفۀ یادگاری میدهند.

مراسم تأیید و تصدیق

مراسم تأیید و تصدیق یک عقیده مسیحی است. این مراسم برای تصدیق غسل تعمید جوانان برگزار میگردد. اکثر اطفال در ۱۴ سالگی تأیید و تصدیق میگردند. این مراسم نسبت به امروز در گذشته بیشتر برای نوجوانان معمول بود. بعد از مراسم کلیسا اکثر فامیل ها برای خویشان و دوستان خود محفل برگزار میکنند. معمولاً فرد تأیید شده تحفه دریافت میکند.

ازدواج

بسیار از افراد که ازدواج میکنند برای فامیل و دوستان خود محفل برگزار میکنند. مهمان ها معمولًا در این عروسی شرکت میکنند. بعد از محفل عروسی صرف غذا و محفل رقص برگزار میگردد. عروس و داماد معمولاً از طرف مهمانان تحفه دریافت میکنند.


عروسی
عکس: Colourbox

سالگره ها

بسیاری از مردم در سویدن سالگرۀ خود را تجلیل میکنند. اطفال که سالگرۀ خود را میگیرند معمولاً برای دوستان خود محفل برگزار میکنند. اطفال در محفل سالگره معمولاً بازی میکنند و کیک میخورند و طفل که جشن تولد اوست تحفه دریافت میکند. جوانان نیز سالگرۀ خود را تجلیل میکنند. دوستان نزدیک و خویشاوندان معمولاً برای شخصیکه جشن تولد اوست تحفه میدهند. بسیاری از افراد وقتی سن شان به یک عدد جفت بطور مثال ۵۰ میرسد جشن فوق العادۀ برگزار میکنند.


فامیل در حال تجلیل سالگره.
عکس: Colourbox

مراسم تدفین

وقتی شخصی میمیرد معمولاً مراسم تدفین وی در کلیسا یا عبادتگاه برگزار میگردد. عبادتگاه یک تعمیر یا اتاق خورد بوده که میتواند بجای کلیسا مورد استفاده قرار گیرد.

فامیل و دوستان نزدیک معمولاً در مراسم تدفین شرکت میکنند.

 

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید