امنیت و مصونیت

​برای زندگی مصون در سویدن مقامات مربوطۀ وجود دارد که به شما رسیدگی میکنند. همچنان کار های دیگری وجود دارد که شما میتوانید برای مصونیت خود آنرا انجام دهید.

خدمات امداد و نجات

خدمات امداد و نجات حریق ها را خاموش نموده و در حوادث ترافیکی یا دریایی به شما کمک میکند. همچنان خدمات امداد و نجات در عرصۀ جلوگیری حریق کار میکند. بطور مثال، راجع به چگونگی کارکرد زنگ های حریق و دستگاه های آتش نشانی معلومات فراهم میکند. خدمات امداد و نجات را دیپارتمنت اطفائیه نیز گویند که مربوط به شهرداری میباشد.

در صورت آتشوزی چه باید کرد

نجات دادن – جان اشخاصی را که در معرض خطر اند نجات دهید اما ریسک نگیرید. به یاد داشته باشید که دود حریق ها سمی میباشند. برای خارج شدن از منزل به روی زمین بخزید. کلکین ها و دروازه ها را ببندید.

هشدار دهی – به اشخاصیکه در معرض حریق قرار دارند هشدار بدهید.

زنگ اعلان حریق – در صورت مجودیت زنگ اعلان حریق آنرا را روشن کنید یا از یک جای محفوظ با شمارۀ ۱۱۲ تماس بگیرید. وقتی اطفائیه میرسد آنها را ملاقات کنید.

خاموش کردن آتش – اگر دستگاه آتش نشانی دارید میتوانید به خاموش کردن آتش آغاز کنید. مواد ضد حریق را بالای خاکستر های جوشان بپاشید- نه بالای شعله های آتش.

اگر آتش سوزی مشاهده میکنید مهمترین کار تماس گرفتن به شمارۀ ۱۱۲ است! باید آنچه را که اتفاق افتاده و صدماتی را که می بینید در تلیفون بگویید. همچنان باید خود را معرفی کنید و بگویید که در کجا به کمک ضرورت است.

پو لیس

اگر از پولیس سوال دارید یا میخواهید جرمی را گزارش دهید، باید با شمارۀ ۱۱۴۱۴ تماس بگیرید. این شماره در سرتاسر سویدن یکسان است. اگر حالت اضطراری است باید با شمارۀ عاجل ۱۱۲ تماس بگیرید. در صورتیکه شاهد جرم هستید یا شخصی زخمی گردیده و به کمک ضرورت دارد یا آتش سوزی اتفاق افتاده با شمارۀ ۱۱۲ تماس بگیرید.

مصونیت ترافیکی

ادارۀ ترانسپورت سویدن (Trafikverket) نهادی است که مسئولیت مصونیت سرک ها را در سویدن بعهده دارد. هدف مقامات سویدن این است تا از کشته شدن مردم و جراحت های شدید ترافیکی جلوگیری کند. بسیار مهم است که درایورها با سرعت زیاد رانندگی نکنند، سرعت را معتدل نگهدارند و اینکه همه باید لباس محافظتی بپوشند. طبق قانون، همه اشخاصیکه رانندگی میکنند باید کمربند محافظتی بپوشند. اطفال به محافظت مخصوص از قبیل سیت محافظتی یا سیت ایمنی مخصوص ضرورت دارند. طبق قانون اطفال زیر سن ۱۵ نیز باید در هنگام بایسکل رانی کلاه محافظتی بپوشند.

در سویدن رانندگی و بایسکل رانی باید در سمت راست سرک صورت گیرد. اگر راه مخصوص بایسکل رانی وجود داشته باشد از آن استفاده کنید. شما باید در کنار سرک پیاده روی کنید یا اگر پیاده رو وجود داشته باشد از آن استفاده کنید. در سمت چپ راه یا سرک نیز میتوانید قدم بزنید. اگر میخواهید از سرک عبور کنید از خط پیاده رو استفاده کنید. در اینصورت موتر و بایسکل به شما اجازۀ عبور را میدهد.

< به صفحه قبلی

به فصل بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید