مکتب و دموکراسی

در مکاتب سویدن، مردم در مورد دموکراسی بیشتر حرف میزنند. یکی از اهداف مکتب این است که شاگردان به مانند بزرگسالان که در جامعه مشارکت دارند و مسئولیت پذیر هستند بزرگ شوند.

آن ها باید زندگی کردن با دموکراسی را یاد بگیرند و از حقوق و وجایب خود آگاه شوند. لذا مواد درسی شامل تمرین ها و کار های میباشد که شاگردان در آن راجع به دموکراسی آموزش می بینند.

مکتب در سال های گذشته

از نیمه قرن بیستم مکاتب در سویدن بسیار تغییر کرده اند. مکاتب در آن زمان قواعد سختگیرانه داشتند. استادان حق داشتند شاگردان را لت و کوب کنند که پس از سال ۱۹۵۸ این موضوع ممنوع قرار داده شد.

شاگردان از کلمه مشهور "دو" به زبان سویدنی در آن زمان استفاده نمی کردند ونه هم استادان را با نام اول شان صدا میزدند. در عوض، آنها از اصطلاحات "خانم" و یا هم "آقا" استفاده میکردند. در قدیم در اولین سال مکتب، به شاگرادن بنابر چگونگی کارکرد شان نمره داده میشد. شاگردی که در دو و یا سه مضمون نمرۀ کامیابی نمیداشت ناچار بود تا همان صنف را در سال دیگر از سر بخواند.

مکتب امروزی

امروزه، ما مکتب دموکراتیک داریم جاییکه شاگردان یاد میگیرند آزادانه فکر کنند و در مورد موضوعات که به تحصیل آنها بستگی دارد تصمیم بگیرند. معلم رهبر گروه است، اما رابطه میان شاگردان و استادان بسیار در تعادل است.

مکاتب در سویدن یک سلسله ارزش های بنیادین را بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد وضع نموده است . این ارزش های بنیادی راجع به چگونگی رفتار ما منحیث طفل، جوان و بزرگسال است. به این معنی که هیچ کس نمیتواند در مکاتب سویدن مورد بد رفتاری قرار گیرد. بچه ها و دخترها باید برای انتخاب و پیشرفت فرصت یکسان داشته باشند. شاگردان میتوانند با شمولیت در جلسات و شورای صنفی بالای تحصیلات خود تأثیر گذار باشند.

مکتب و فامیل

درسویدن، توقع میرود که والدین در کارصنفی اطفال شان سهیم باشند. والدین، معلمین و شاگردان با هم کار میکنند تا اطفال تا جای که امکان دارد در مکتب خوب باشند. کارمندان مکتب از والدین میخواهند که در زندگی اطفال شان فعالانه دخیل باشند و از آنچه اطفال شان در مکتب انجام میدهند آگاه باشند و آنرا درک کنند.

در هر دوره تحصیلی، مسئولین مکتب گفتگو های انکشافی با شاگردان و والدین شان برگزار مینمایند. درجریان این صحبت های انکشافی، والدین میتوانند با معلمین در یک فضایی صلح آمیز و آرام ملاقات نمایند. این کار فرصت صحبت کردن راجع به نوع کمک که که طفل به آن ضرروت دارد و چگونگی پیشرفت و یادگیری طفل را مساعد میسازد. در جریان این صحبت های انکشافی، معلم پلان های انکشافی انفرادی (IUP) را طرح مینماید. اگر زبان مادری شما سویدنی نیست، شما حق دارید که در جریان گفتگو ها ترجمان داشته باشید.

همچنان مکتب جلساتی برای والدین برگزار میکند که در آنجا والدین میتوانند روی آنچه در مکتب اتفاق میافتد تأثیر بگذارند.

به عنوان پدر یا مادر، از شما استقبال میشود تا همراه با طفل خود به مکتب بیایید و ببینید که کار ها چگونه پیش میروند. همچنان شما میتوانید برای پرسیدن سوالات یا صحبت کردن راجع به طفل خود با معلم یا سرمعلم تماس بگیرید.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید