آموزش برای بزرگسالان

در سویدن درس خواندن بزرگسالان یک امر عادی است. بسیاری از مردم درس میخوانند چون میخواهند مهارت های مسلکی خود را رشد دهند یا مسلک خود را تغییر بدهند. همچنان بسیاری از افراد به علت اینکه درس خواندن را جالب دریافته و از یادگیری چیز های جدید لذت میبرند درس میخوانند. درس خواند در تمام عمر یک امر مثبت تلقی میشود- به این درس خواندن دایمی میگویند.

در سویدن فرصت های متفاوت تحصیلی برای بزرگسالان وجود دارد.
عکس: Colourbox

راهنمایی تحصیلی

اگر شما مطمئن نیستید که چه بخوانید میتوانید راهنمایی تحصیلی دریافت کنید. ادارۀ راهنمایی تحصیلی دفتری است که بزرگسالان میتوانند از آن راجع به پروگرام های تحصیلی مختلف و وظیفه راهنمایی دریافت کنند. راهنمایی تحصیلی معمولاً در مکاتب شهر برای جوانان پیشنهاد میگردد. برای معلومات بیشتر با شهرداری شهر خود تماس بگیرید.

در دفتر راهنمایی تحصیلی، میتوانید راجع به موارد ذیل کمک دریافت کنید:

 • ترتیب ترانسکریپت نمرات
 • درخواست برای ثبت نام در پروگرام ها و کورس های مختلف تحصیلی
 • معلومات راجع به چیز های که برای ثبت نام در پروگرام ها و کورس ها به آن ضرورت دارید
 • سایر معلومات راجع به تحصیلات

مرکز راهنمایی

اگر شما کمتر از 20 سال عمر دارید میتواند مشاورۀ راهنمایی تحصیلی از مرکز راهنمایی دریافت کنید. در آنجا شما میتوانید در موارد ذیل کمک دریافت کنید:

 • گفتگو در مورد پروگرام تحصیلی یا وظیفۀ که شما میخواهید انتخاب کنید
 • جستجوی معلومات در باره پروگرام های تحصیلی و وظایف
 • معلومات دربارۀ تحصیلات در سایر کشورها

زبان سویدنی برای مهاجرین – SFI

زبان سویدنی برای مهاجرین (SFI) برای بزرگسالانی است که زبان مادری شان سویدنی نیست. شما میتوانید بطور تمام وقت یا نیمه وقت در دورۀ آموزش زبان سویدنی برای مهاجرین شرکت کنید. این پروگرام رایگان است.

در محدودۀ SFI گرایش های متفاوتی نظر به تحصیلات شما وجود دارد. بطور مثال SFI مسلکی و برای افرادیکه دارای تحصیلات عالی یا به سطح لیسه هستند وجود دارد.

شما حق دارید از سن ۱۶ سالگی در دورۀ آموزش زبان سویدنی برای مهاجرین شرکت کنید. به هر حال معمول است که جوانان زیر سن ۲۰ سال تحصیلات خود را در مکاتب لیسه تکمیل کنند. هنگام ثبت نام برای SFI باید تصدیق نامۀ ثبت احوال نفوس صادرۀ ادارۀ مالیات سویدن و کارت هویت، جواز درایوری یا پاسپورت خود را با خود داشته باشید.

عکس: Colourbox

تحصیالت دولتی برای جوانان - کومووکس

کومووکس (Komvux) مکتبی است که جوانان مضامین مکاتب اجباری را در آنجا میخوانند. به آن تحصیلات ابتدائیه جوانان میگویند. اگر تحصیلات شما معادل با مکتب اجباری سویدن نباشد حق دارید در تحصیلات ابتدائیه شامل شوید. برای آموزش زبان سویدنی به سطح ابتدایی باید درجۀ D از SFI داشته باشید.

همچنان در کومووکس (Komvux) میتوانید مضامین مکتب لیسه را بخوانید. که آنرا تحصیلات به سطح لیسه برای جوانان میگویند. اگر تحصیلات به سطح لیسه های سویدن ندارید شما مستحق دورۀ تحصیلات به سطح لیسه برای جوانان هستید. برای آموزش در سطح تحصیلات لیسه باید زبان سویدنی منحیث زبان دوم (SAS) را به سطح ابتدایی، SAS G، خوانده باشید.

همچنان کومووکس (Komvux) پروگرام های تحصیلی را فراهم میکند که میتوانید بعد از مکتب لیسه بخوانید. بطور مثال پروگرام های تکمیل تحصیلات وجود دارد. این پروگرام یک رشتۀ آموزش مسلکی برای جوانان است. اگر مکتب لیسه را در کومووکس (Komvux) تکمیل کنید میتوانید برای پوهنتون یا کالج دانشگاهی درخواست کنید. تحصیلات در کومووکس نسبت به مکتب اجباری و مکتب لیسه زودتر پایان میابد. شما خود برنامۀ تحصیلی خود را پلان گذاری میکنید. شما میتوانید بطور روزانه یا شبانه به هر دو صورت درس بخوانید. تحصیلات در کومووکس (Komvux) رایگان است اما مصارف کتاب و سایر مواد درسی بعهدۀ خود شماست. اگر بالاتر از ۲۰ سال عمر دارید و ۵۰ فیصد از وقت خود را در تحصیل سپری میکنید میتوانید از کمیتۀ مرکزی بورسیه های تحصیلی (CSN) بورسیه ها و قرضه های تحصیلی درخواست کنید.

بطور مثال پروگرام های تحصیلی برای جوانان دارای معلولیت ذهنی یا سایر معلولیت های عصبی نیز وجود دارد. چنین تحصیلات را تحصیلات مخصوص (särvux) میگویند.

لیسه های عمومی

لیسه عمومی مکتبی است برای متعلمین جوان. در این مکاتب مضامین به سطح مکتب اجباری و لیسه تدریس میگردد. همچنان شاگردان میتوانند در جریان تحصیل در بسیاری از این مکاتب بود و باش کنند. در لیسۀ عمومی میتوانید در رشته های مختلف تحصیلی حضور داشته باشید:

 • به جای مکتب لیسه و بعضاً مکتب اجباری میتوان در رشته های تحصیلی عمومی شامل شد. با توجه به تحصیلات قبلی میتوانید از یک الی چهار سال تحصیل کنید. تحصیلات در این مکاتب نسبت به کومووکس komvux زمان زیادی را دربر میگیرد.
 • رشته های تحصیلی مخصوص رشته های را میگویند که دارای مضامین خاص اند. بطور مثال میتوانید موسیقی یا هنر بخوانید. همچنان میتوانید مسلک مشخصی از قبیل همکار جوانان یا معاون داکتر معالج را بیاموزید.
 • زبان سویدنی برای مهاجرین: مکاتب لیسۀ عمومی دارای رشته های زبان سویدنی برای مهاجرین یا SFI نیز میباشند.

هر مکتب لیسۀ عمومی در مورد پذیرش متعلمین خودش تصمیم میگیرد. این مکاتب سیستم درجه بندی خود را دارند. تحصیل در مکاتب لیسۀ عمومی میتواند شما را واجد شرایط عمومی برای پوهنتون و کالج دانشگاهی کند. به این معنی که تمام دانش های لازم را کسب میکنید تا بتوانید به پوهنتون و کالج دانشگاهی راه پیدا کنید.

تحصیالت عالی مسلکی (YH-utbildning)

تحصیلات مسلکی تحصیلاتی را میگویند که در آن به شما به حیث یک فرد مسلکی در یک رشتۀ مشخص آموزش داده میشود. تحصیلات عالی مسلکی جایگزینی است برای رشته های تحصیلی طولانی در پوهنتون و کالج دانشگاهی. شاگردان در جریان این دوره از طریق کارآموزی با شرکت ها بسیار زیاد در تماس اند.

رشته های تحصیلات مسلکی رابطۀ تنگا تنگ با بازار کار دارد. هدف از این رشته ها این است تا شاگردان بتوانند بعد از فراغت زود تر وظیفه پیدا کنند. بعضی از رشته های تحصیلات مسلکی، برای حمایت های بیشتر آموزش مسلکی زبان سویدنی را فراهم میکنند. این کمک برای افرادی است که زبان مادری شان سویدنی نیست. اگر میخواهید راجع به رشته های تحصیلات مسلکی بیشتر بدانید میتوانید با ادارۀ ملی سویدن برای تحصیلات عالی مسلکی تماس بگیرید، www.myh.se

برای ادامۀ تحصیلات مسلکی باید شرایط عمومی ورود به پوهنتون و کالج دانشگاهی را داشته باشید. به این معنی که باید در مضامین که برای ورود به پوهنتون و کالج دانشگاهی لازمی هستند نمرۀ کامیابی داشته باشید.

دورۀ تحصیلی مکمل (KU-utbildning)

دورۀ تحصیلی مکمل توسط نهاد های خصوصی فراهم میگردد. بعضی از دوره های تحصیلی آن به سطح مکتب لیسه بوده و بعضی از آنها به سطح تحصیلات عالی است. این دوره های تحصیلی رشته های مختلفی از قبیل هنر، فیشن، دیزاین، هوانوردی، صنایع دستی، تندرستی و مراقبت از جلد را دربر دارد. بسیاری از این دوره ها شاگردان را برای ادامۀ تحصیل در کالج دانشگاهی یا دوره های تحصیلات مسلکی آماده میکند. برای بسیاری از دوره های KU پول در کار است.

پوهنتون و کالج دانشگاهی

در سویدن هم پوهنتون و هم کالج دانشگاهی وجود دارد. تفاوت بین این دو آن است که پوهنتون نیز باید پروگرام ماستری یا دکترا داشته باشد. رشته های تحصیلی در پوهنتون یا کالج دانشگاهی دارای کریدت ها و درجۀ تحصیلی یکسان هستند. در هر ایالت حد اقل یک پوهنتون و یک کالج دانشگاهی وجود دارد.

ساختمان اصلی پوهنتون گاتنبرگ.
عکس: متیلدا کارلسن (Matilda Karlsson)

رشته های تحصیلی یا واحد های درسی جدا گانه

یک رشتۀ تحصیلی چندین واحد درسی را دربر میگیرد که به دیپلوم میانجامد. گرفتن دیپلوم به این معنی است که یک شخص در تمام امتحانات کامیاب شده و واحد های درسی را تکمیل نموده است. شما باید اکثراً تمام واحد های درسی را در یک رشتۀ تحصیلی تکمیل کنید. به هر صورت واحد های درسی وجود دارد که انتخاب آن اختیاری است. برای گرفتن دیپلوم منحیث داکتر، کارمند اجتماعی، وکیل یا انجنیر باید تمام واحد های درسی را تکمیل کنید. اگر در واحد های درسی جداگانه اشتراک می نمایید، شما خود واحد های درسی و ترتیب گرفتن آنرا انتخاب میکنید. تحصیلات تمام وقت در پوهنتون ۶۰ کریدت در یک سال است.

چه چیز برای شمولیت در پوهنتون و کالج دانشگاهی لازم است

برای شمولیت در یک رشتۀ مقدماتی پوهنتون شما باید شرایط عمومی ورود به پوهنتون را داشته باشید. بعضی اوقات شرایط خاصی برای ورود به پوهنتون لازم است. به این معنی که برای شمولیت در رشتۀ معینی در پوهنتون یا کالج دانشگاهی رشته های معین دورۀ لیسه را تمکیل کرده باشید.

شرایط عمومی برای ورود به پوهنتون عبارتند از:

 • دریافت شهادت نامه از مکتب لیسه با نمرات کامیابی حد اقل ۹۰ فیصد دورۀ تعلیمی
 • دریافت شهادت نامه از مکتب لیسه برای بزرگسالان با نمرات کامیابی حد اقل ۹۰ فیصد دورۀ تعلیمی
 • تحصیلات سویدنی یا خارجی که معادل با سطح لیسه یا لیسه برای بزرگسالان در سویدن باشد، از قبیل
  • شهادت نامه لیسۀ عمومی و شمولیت در رشته های که شرایط عمومی ورود به پوهنتون را تکمیل کند
  • درغیر اینصورت تحصیلاتی که معادل با سطح لیسه یا لیسه برای بزرگسالان باشد
  • تحصیلات از کشورهای دنمارک، فنلند، آیسلند یا ناروی که واجد شرایط عمومی ورود به پوهنتون باشد
  • کسب دانش ذریعۀ تحصیلات در سویدن یا خارج یا ذریعۀ تجربۀ عملی که بتوانید در رشتۀ مقدماتی پوهنتون درس بخوانید

همچنان در صورتیکه تحصیلات خارجی داشته باشید فهم زبان های سویدنی و انگلیسی به اندازۀ کافی شرط است.

شرایط اختصاصی ورود به پوهنتون نظر به رشته های تحصیلی متفاوت میباشد. معلومات راجع به شرایط اختصاصی ورود به پوهنتون در پوهنتون و کالج دانشگاهی که رشتۀ مورد نظر تدریس میگردد موجود است.

مصارف تحصیلات عالی

فعالیت های پوهنتون و کالج دانشگاهی عمدتاً از بودجۀ دولت تأمین میگردند.

بنابراین تحصیلات عالی رایگان است اما مصارف کتاب ها و سایر مواد درسی بعهدۀ خود شما است.

شاگردان مهمان که به مدت محدودی درس میخوانند و از خارج از اتحادیۀ اروپا/منطقۀ اقتصادی اروپا میایند باید فیس پرداخت کنند.

اگر حد اقل نیمه وقت یا ۵۰ فیصد از وقت تان درس میخوانید حق دارید تا از کمیتۀ مساعدت های محصلین سویدن (CSN) بورسیه ها و قرضه های تحصیلی درخواست کنید.

معلومات بیشتر

میتوانید به زبان های مختلف راجع به تحصیلات در پوهنتون در ویب سایت www.studera.nu بیشتر بخوانید. اگر میخواهید در مورد مقررات ثبت نام بیشتر بدانید میتوانید در ویب سایت ذیل بخوانید: www.antagning.se

تصدیق تحصیلات

تصدیق به ارزیابی چیزی میگویند که سنجش دقیق آن دشوار است. وقتی تحصیلات یا دانش شما در یک مسلک معین مورد ارزیابی قرار میگیرد، آنرا تصدیق تحصیلات میگویند. تصدیق تحصیلات قبلی یا تجربۀ مسلکی شما نشان میدهد که شما دانش معادل با رشتۀ های تحصیلی در سویدن را دارید. شما را در جریان گفتگو و تست های عملی بطور مسلکی ارزیابی میکنند تا مهارت های شما را سنجش کنند. شما میتوانید در وظایفی در محدودۀ ساختمان سازی، مراقبت صحی ، صنایع، ترانسپورت و تهیۀ غذا/رستورانت مورد ارزیابی قرار گیرید.

ارزیابی تحصیالت خارجی

اگر در خارج از کشور کدام رشتۀ تحصیلی را در پوهنتون به پایان رسانده اید، میتوانید تحصیلات خود را نزد شورای تحصیلات عالی سویدن ارزیابی کنید. این ارزیابی رایگان است. در ویب سایت: www.uhr.se بیشتر بخوانید.

در سویدن قانون بر بعضی از مسلک ها نظارت دارد و دارای مقرراتی راجع به شرایط لازم کار در یک مسلک است بطور مثال سند تحصیلی معین یا کارت هویت. برای کار کردن در چنین مسلکی باید از مقامات مربوطه برای جواز درخواست کنید. برای مسلک های در محدودۀ مراقبت صحی از قبیل داکتر یا نرس مقام مسئول کمیتۀ ملی صحت و رفاه است و برای وظایفی در محدودۀ تعلیم و تربیه نهاد تعلیم و تربیۀ ملی سویدن مسئول است.

ترجمۀ اسناد تحصیلی خارجی

اگر قرار است اسناد تحصیلی خارجی شما ارزیابی شوند باید آنرا به زبان سویدنی ترجمه کنید. ترجمه باید توسط ترجمان مسلکی صورت گیرد. بعضی اوقات ادارۀ خدمات کاریابی میتواند شما را در عرصۀ ترجمه اسناد تان کمک کند. اگر اسناد تحصیلی شما به زبان انگلیسی، فرانسوی، جرمنی، اسپانیایی یا یکی از زبان های نوردیک است ترجمۀ آنها ضروری نمیباشد.

کمک مالی برای محصلین/بدل اعاشه

کمک مالی برای محصلین شامل قرضه ها و بورسیه های میگردد که میتوانید در جریان تحصیل دریافت کنید. میتوانید برای تحصیلات در پوهنتون، کالج دانشگاهی و برخی رشته های مکتب لیسه کمک مالی دریافت کنید. به همین صورت وقتی به سن ۲۰ سالگی برسید در هنگام درس خواند در مکتب لیسۀ عمومی، مکتب دولتی برای بزرگسالان (komvux)، یا سایر مکاتب اجباری یا لیسه نیز میتوانید کمک مالی دریافت کنید.

کمیتۀ مرکزی بورسیه ها (CSN) پول کمک مالی را پرداخت میکند. اگر بخواهید میتوانید در ضمن تحصیل فقط کمک مالی دریافت کنید. حد اکثر مبلغ قرضه برای شاگردان در یک ماه مشخص گردیده است اما اگر بخواهید میتوانید کمتر از آن مبلغ را قرض بگیرید. اگر دارای فرزند باشید واجد شرایط کمک های مالی اضافی در هنگام تحصیل هستید. باید پرداخت قرضه ها را شش ماه بعد از آخرین کمک مالی که دریافت کرده اید آغاز کنید. معلومات بیشتر راجع به کمک مالی برای محصلین در سایت: www.csn.se

 

< به صفحه قبلی  

به صفحه بعدی > 

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید