معلولیت

​شخص دارای معلولیت، شخصی است که دارای مریضی یا جراحت بوده و به کمک بیشتر ضرورت دارد.

شخص دارای معلولیت باید مانند سایر مردم از امکانات مشابه برای مشارکت در جامعه برخوردار باشد. اطفال دارای معلولیت بطور مثال باید مانند سایر اطفال از خدمات صحی و تعلیمی یکسان برخوردار باشند.

قانون اِل اِس اِس (LSS) در ارتباط به حمایت و خدمات برای افراد دارای اختلالات کارکردی وجود دارد که به این افراد حق برخورداری از حمایت را میدهد. حمایت میتواند شخص باشد که شما را در زندگی روزمره کمک کند. همچنان در صورتیکه معلولیت شما مصارف زیاد به بار بیاورد مثلاً اگر بخاطر کار یا تحصیل به کمک ضرورت داشته باشید میتوانید پول (مخارج معلولیت) دریافت کنید. میتوانید برای مخارج معلولیت در ادارۀ بیمه اجتماعی درخواست کنید.

شخص واجد شرایط حمایت از طریق LLS ممکن بطور مثال دارای اختلال عصبی، در خود ماندگی یا سایر آسیب های دایمی جسمی و روانی باشد. هر شخصی که پدر یا مادر طفل دارای معلولیت باشد میتواند
مخارج خدمات صحی را دریافت کند. اگر دربارۀ معلولیت سوال دارید باید با ادارۀ خدمات اجتماعی در شهرداری صحبت کنید.

معلومات بیشتردروب سایت صندوق بیمه‌ی همگانی موجود است.

خدمات ترانسپورتی برای معلولین

اگر به تنهایی خود در رفت و آمد یا با ترانسپورت عامه (ملی بس ها، ریل ها، موتر های برقی) مشکل دارید میتوانید خدمات ترانسپورتی برای معلولین (färdtjänst) دریافت کنید. در آن صورت میتوانید با تکسی یا ملی بس کوچک سفر کنید. شهرداری تصمیم میگیرد که آیا شما واجد شرایط خدمات ترانسپورتی هستید یا خیر.

کار و اعاشه و اباطه

شما که یک مریضی ‏مزمن یا معلولیت ماندگاردارید می توانید پول و پشتیبانی از صندوق بیمه‌ی همگانی دریافت کنید. به عنوان مثال شما می توانید برای لوازم کمک کار، معاش بیماری، کمک هزینه موتر و کمک مخارج مسکن خود را دریافت کنید.

اگر شما درتلاش وظیفه هستید ودرادارۀ خدمات کاریابی خود را به حیث شخص درتلاش وظیفه راجسترکرده اید. می توانید حمایت مخصوص دریافت کنید.

 

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید