خدمات درمانی

در اینجا می توانید در مورد اینکه شما در صورت مریض شدن چی کار باید بکنید، بیشتر معلومات پیدا کنید. مراقبت ها از مشاورت تیلفونی شروع تا ملاقات مستقم در کلینیک صحی و یا متخصصین در شفاخانه ها می تواند صورت می گیرد.

اگر شما مریض شوید

در صورتیکه شما و یا اطفال تان مریض می شود، باید در قدم اول به کلینیک صحی (مرکز صحی) خود بروید. کلینیک صحی در شب ها، و روزهای شنبه و یک شنبه رخصت است. اگر شما نیاز به مراقبت عاجل داشتید، می توانید به پذیرائی اضطراری (خور موتاگنیگ) بروید. از کلینیک صحی خویش در مورد نزدیکترین پذیرائی اضطراری بپرسید، و یا از طریق صفحه انترنتی کلینیک صحی تان در موردش بخوانید. شما به مینوی سمت چپ "مراقبت در منطقه من" نگاه کنید.

 شما می توانید به شماره 1177 که شماره تیلفون معلومات خدمات درمانی است نیز به تماس شوید. آنها می توانند که به شما مشوره بدهند و همچنان شما را برای آمدن به محل مناسب جهت مراقبت رهنمایی کنند.

در استان اسکونه، استکهلم و وسترا گوتالند، شما می توانید توصیه های پزشکی توسط یک مترجم به زبان عربی و سومالی را دریافت کنید. مشاوره توسط پرستاران به طورمنظم درراهنمای مراقبت های بهداشتی۱۱۷۷ با کمک یک مترجم انجام می شود.

توصیه های پزشکی با مترجم به زبان عربی ۰۷۷۱-۱۱۷۷۹۰ 

توصیه های پزشکی با مترجم به زبان سومالی ۰۷۷۱-۱۱۷۷۹۱

شفاخانه ها

شفاخانه ها دارای چندین بخش و ادارات هستند. اگر شما یک توصیه نامه از یک بخش خاص شفاخانه دریافت کرده باشید می توانید به یک شفاخانه بروید. همچنین در صورت به دنیا آوردن یک طفل (زاییدن)، در صورتیکه مجروح شده باشید و یا یک مرض داشته باشید که نیاز به معالجه داشته باشد به شفاخانه مراجعه کنید.

بخش اضطراری

یک بخش اضطراری بیست و چهار ساعت باز است. شما به بخش اضطراری زمانی می روید که یک صدمه خطرناک دیده باشید، یا یک مرض عاجل پیدا کرده باشید، البته زمانیکه کلینیک های صحی معمولی باز نباشند. انتظار کشیدن طولانی در بخش اضطراری معمولی است، زیرا شفاخانه نمی داند که چقدر مریض خواهد آمد. در بخش اضطراری اولتر از همه به شخصیکه از همه بیشتر مریض است رسیده گی می شود. به همین خاطر بهتر است که شما به کلینیک صحی و یا پذیرایی اضطراری (خور موتاگنینگ) خودتان بروید.

یک بخش خاص اضطراری برای اطفال وجود دارد که معمولأ اطفال بین 0-16 ساله را دریافت می کنند.

صدمات و امراض مرگبار

اگر شما به یک مرض خطرناک عاجل مبتلا شوید، و یا صدمه مرگباری ببینید، باید به یک بخش اضطراری نزدیک ترین شفاخانه مراجعه کنید.

به شماره 112 (کمک) به تماس شوید.

اطفال در شفاخانه

در وب سایت، بخش معلومات خدمات درمانی، یک پروگرام/فلم که قابل کلیک کردن است برای اطفال وجود دارد، این پروگرام نشان می دهد که چی در یک شفاخانه اتفاق می افتد.

اتاق انتظار

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید