تأمین کننده گان مالی و همکاران

این یک پایگاه مشترک اینترنتی ادارات ولایتی سویدن است که به منظور فراهم آوری اطلاعات اجتماعی در نظر گرفته شده است. ادارات ولایتی مسوول پیش برد وتوسعه informationsverige.se می باشند. شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد پورتال درصفحه راهنما مطالعه فرمایید.

تأمین کننده گان مالی

ادارات ولایتی از سال ۲۰۱۴ وظیفه های مختلف دولتی دارد. Informationsverige.se به عنوان یک کانال اطلاعات برای زنان و مردان تازه وارد واستقرار پناهجویان و دیگران خدمت می کند به طور خاص، وب سایت باید یک ابزار برای فرد و برای اپراتورهای درگیر در فعالیت های داشته باشد از جمله تازه واردن و یا پناهجویان.

ادارات ولایتی تامین مالی همراه با اداره کاریابی و اداره مهاجرت تامین مالی این وب سایت را بعهده دارند.

  

همکاران سابق و تامین کنندگان مالی

این سایت ساخته شده وازچندین سال بیش درحال توسعه است و تأمین کنندگان مالی و شرکای مختلف به روش های مختلف درگیر حمایت این پروژه شده و این پورتال‏ را ممکن کرده اند.

 

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید