معلومات به زبان هایی مختلف

​دری

معلومات این سایت به چندین زبان نوشته شده است. شما خودتان می توانید انتخاب کنید که به کدام زبان می خواهید مطالعه کنید. برای تغیر دادن زبان می توانید بالای جعبه زبان که در گوشه بالا سمت راست واقع است کلیک کنید. این به تصویر مشخص شده است. شما از لست که باز می شود زبان دلخواه خود را انتخاب کنید. شما هر زمانیکه خواسته باشید می توانید زبان را تغیر بدهید، در هر صفحه ی که باشید. هنگامی که یک زبان را انتخاب کردید، همان زبان در تمام صفحات که شما پیش میروید خواهد بود. امکان دارد که تمام صفحات به تمام زبان ها در دسترس نباشد.

 

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید