تماس

​​​اگر سوالی دارید در مورد informationsverige.se پورتال. اطلاعات تماس اینجا پیدا کنید.

این پورتال طراحی شده است که آسان تر کند زند‌گی را برای شما که به تازگی وارد به سویدن شده اید. اگرشما سوالی درمورد چگونه سویدن کار می کند و یا چگونه شما برای تقاضا پناهندگی می کنید، باید سوالات را ازمقامات (اداره) مسئول آنها سوال کنید.

چه کسی می تواند به سوالات من پاسخ بدهد؟

​سوالات در مورد پناهندگی، مهاجرت، اجازه کار، اجازه اقامت، و غیره باید از اداره مهاجرت سویدن پرسان شود. درسویدن، اداره مهاجرت سویدن اداره ی ا ست که تقاضا افرادی که می خواهند در سویدن ساکن شوند، برای دیدارمی آیند، به دنبال حفاظت از آزارواذیت و یا یک شهروندی سویدنی هستند ‏بررسی می کند.

صفحه تماس با اداره مهاجرت ->

اگر سوالی دارید در مورد درخواست کار، فعالیت و معرفی بیشتر، شما باید در اداره کاریابی تماس بگیرید.

صفحه تماس با اداره کاریابی ->

آیا می خواهید بیشتر به دانید در مورد مطالعات اجتماعی برای برخی از پناهندگان تازه وارد و یا زبان سویدنی برای مهاجران باز شهرداری خود به تماس شوید.

نیاز به دانستن بیشتر در مورد کمک مالی و پرداخت دارید، با سازمان بیمه اجتماعی به تماس شوید.

صفحه تماس با بیمه اجتماعی ->

اگر شما سوال در مورد شماره امنیت اجتماعی، شناسنامه و یا ثبت نام دارید، با اداره مالیات به تماس شوید.

صفحه تماس اداره مالیات ->

ر معلوماتی در مورد سویدن

اگر شما سوال و یا پیشنهادات در خصوص محتویات صفحات وب، و یا اگر شما تجربه مشکلات فنی با سایت دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

ایمیل اطلاعات در مورد سوئد.

ما فقط می توانیم به ایمیل به زبان انگلیسی یا سوئدی پاسخ دهیم.​

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید