استیناف، تجدید رسیدگی به شکایت

​​اگر شما فکر می کنید که یک شخص تصمیم اشتباه گرفته است، شما امکانات شکایت را دارید. بگویید که از نظر شما چی اشتباه است و چرا. سپس شما یک فرصت دیگری برای تصمیم گیری پیدا می کنید. شاید این تصمیم نیز مثل سابق باشد اما باز هم امکان دارد که شما حق را بدست آرید. بسیار از فیصله ها که توسط ادارات دولتی یا ولسوالی گرفته می شود، شما حق استیناف را دارید. یک تصمیم باید همیشه کتبی باشد. با یک جواب لفظی در یک ملاقات و یا توسط تیلفون راضی نشوید. شما حق دارید از همان اداره دولتی که به نظر شما تصمیم اشتباه گرفته اند کمک اخذ کنید تا بصورت درست آن تصمیم تجدید نظر شود.
در اینجا بیشتر بخوانید www.funkaportalen.se.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید