Akuten (بخش اضطراری)

​کلمه بخش اضطراری بخاطر کوتاه ساختن بجای بخش کمک اضطراری استفاده می شود. بخش کمک اضطراری متوصل با شفاخانه است، در اینجا زمانی میائید که یا آسیب خطرناک دیده و یا دجار مریضی عاجلی شده باشید، البته در صورتیکه مرکز خدمات صحی بسته باشد. معمولأ در صورتیکه برایتان کدام حادثه رخ داده، یا کدام مریضی را سردچار شده اید که خطر مرگ ندارد ولی به کمک سریع ضرورت دارید، باید به یک پذیرایی اضطراری (خورموتاگنینگ) بروید (که مربوطه مراقبت اولیه می شود). مراقبت به سه مرحله توضیح داده می شود. در بیماری خفیف و یا حوادث ساده تر در طول روز، باید نزد مرکز خدمات صحی بروید. در طول شب ها و تعطیلات آخر هفته نزد نزدیک ترین بخش اضطراری یا (خور سنترال) بروید. در شرایط عاجل، بهتر است که اول باید زنگ بزنید تا بدانید که نزد کی بروید، این موجب صرفه جویی شما در نشستن در اتاق انتظار با تعداد زیاد مریض در بخش اضطراری می شود. این کمی در ولسوالی ها و ولایات مختلف متفاوت است. اگر می خواهید در مورد امراض مختلف، آسیب ها، و یا اینکه به کجا بروید، به بخش معلومات صحی زنگ بزنید. این شماره آنهاست: 1177 و یا در اینجا بیشتر بخوانید. www.1177.se/, https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112////

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید