Arbetsförmedlingen (اداره کاریابی)

​اداره کاریابی بزرگترین ارائه دهنده کار است. اداره کار یابی مسئول هماهنگی استقرار پناهندگان تازه وارد است. اداره کاریابی اینها را باید کمک کند که در اسرع وقت زبان سویدنی را یاد بگیرند، یک وظیفه پیدا کنند و خود را اعاشه و اباطه کنند. یک شخص رهنما شما را در پیدا کردن یک کار باید کمک و همراهی کند. این شخص رهنما خالیگاه که شما منحیث یک شخص تازه وارد در جامعه سویدن دارید پر کند، به این منظور که شما در جامعه نو هستید و ارتباطات ندارید. بیشتر در اینجا بخوانید: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Ny-i-Sverige/dari/tazh-ward-bh-swydn-.html

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید