Arbetsrätten/regler (مقررات/قانون کار)

Arbetsrätten är det system av lagar och regler som reglerar våra rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. De kan till exempel vara lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) eller diskrimineringslagarna.
Läs mer på: https://www.tco.se/ på TCOs hemsida, https://www.lo.se/start/politiska_sakfragor/arbetsratt på LOs hemsida och på http://www.svenskarbetsratt.se/

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید