Asyl (پناهنده گی)

​اجازه اقامت به عنوان یک تابعه خارجی و پناهنده یا نیازمند حفاظت طبق قانون بیگانگان برایتان داده می شود. قوانین که کی ها حق پناهنده گی را در سویدن دارند در کتاب قانون بیگانگان موجود است. طبق معاهده بین المللی پناهندگان، سویدن باید برای شما که پناهنده یا نیازمند حفاظت هستید پناه دهد، یعنی اجازه اقامت دهد. دراینجا بیشتر بخوانید: www.migrationsverket.se, www.riksdagen.se/

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید