Avboka tid (لغو زمان)

​هنگامیکه شما یک وقت ملاقات نزد مثلأ: داکتر دندان، مرکز خدمات صحی و یا سلمانی دارید، بسیار مهم است که سر وقت باشید و (وعده خلافی نکنید). در صورتیکه شما ناوقت میاید و یا هیچ نمیاید، باز هم مجبور به تادیه تمام و یا بخشی از فیس هستید حتا اگر از آن زمان استفاده نکرده باشید. این برای چیزهای که حتا رایگان است نیز مربوط می شود، بطور مثال؛ رفتن نزد داکتر دندان برای اطفال و نوجوانان رایگان است، اما اگر شما نمیاید باید یک فیس بپردازید. اگر شما می دانید که آن وقت را حفظ کرده نمی توانید و یا مریض شده اید باید اطلاع داده و از وقت تان صرفنظر کنید تا مجبور به پرداخت نشوید. به این معناست که شما به محل ملاقات تان تماس گرفته و برایشان می گویید که آمده نمی توانید.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید