Avtal (موافقت نامه)

​قرارداد یک توافق بین دو یا چند شخص (دو یا چند طرف) می باشد. اگر کتبی باشد بنام قرارداد (کانترکت) نامیده می شود. به این منظور که یک طرف (اشخاص یا شرکت ها) یک چیزی را ارائه می کنند و اینکه چقدر قیمت اش باشد، در حالیکه طرف دیگر به پیشنهاد که ارائه شده موافقت می کند. به عنوان مثال؛ شما با یک کتابخانه قرارداد می کنید که برایتان کتاب بفرستند و شما برایشان پرداخت می کنید. همچنین یک قرارداد می تواند برای کار و یا خرید یک موتر باشد. شما زمانیکه یک خانه را کرایه می کنید و یا سفارش برق به اپارتمان را می دهید، یک توافقنامه می نویسید. این موافقت نامه پس از یک زمان خاص، یا اگر یک حادثه خاص اتفاق بیافتد و یا شما یا طرف مقابل به توافقنامه خاتمه دهند ختم می شود. می توان مهلت های عزل بطور مختلف باشد. بیشتر در اینجا بخوانید:  http://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/avtalsvillkorslagen/ و http://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/konsumentkoplagen/

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید