BVC, Barnavårdscentral (مرکز خدمات صحی اطفال)

​مرکز خدمات صحی اطفال (بی وی سی) معاینات داکتری، مشاوره و حمایت از همه والدین که دارای فرزند (تقریبأ 0 تا 6 سال) است و حتا طبق پروگرام اصلی خدمات صحی اطفال، برای تمام اطفال واکسیناسیون رایگان را نیز فراهم می کند. در اینجا شما می توانید در موارد ذیل: غذای طفل، دندان، خواب، خطر تصادف، بازی، خواهر و برادر، امثالان، تعلیم و تربیه، پاکی و صفایی و غیره چیزهایکه مربوط طفل شما می شود سوال بکنید. از زمانیکه طفل شما متولد می شود تا زمانیکه به سن مکتب رفتن می رسد، باید ارتباط منظم با مرکز خدمات صحی اطفال داشته باشید. نرس ناحیه شما اولین دیدارهای طفل تانرا در خانه خوتان انجام خواهد داد. سپس شما نیاز دارید که بطور منظم با طفل خود جهت معاینات به مرکز خدمات صحی اطفال بروید. در آنجا والدین می توانند در مورد وزن طفل یا شیر دادن و غیره سوالاتی که داشته باشند بحث کرده می توانند. در بعضی از ولسوالی ها یک طفل یک ساله بعوض رفتن به (بی وی سی) به مرکز خدمات صحی می رود.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید