Barnbidrag (کمک مالی اطفال)

​اطفالیکه در سویدن زنده گی می کنند حق کمک مالی اطفال را دارند. این پول بعد از به دنیا آمدن طفل در سویدن و یا طفلیکه بعدأ به سویدن کوچ می کند برایشان پرداخت می شود. کمک مالی اطفال تا سه ماه آخر که طفل شانزده ساله می شود پرداخته می شود.  در اینجا بیشتر بخوانید: www.forsakringskassan.se

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید