Bilköp (خریدن موتر)

​هرگزهنگام خرید موترعجله نکنید. موترهای دست دوم (موترهای استفاده شده/ که جدید نیستند) بسیار زیاد است. شما نباید ‏فریب‌ بخورید زمانیکه فروشنده پیش‌نهاد نکات مثبت میدهد که شماعاجل تصمیم بگیرید وموتررا سودا کنید. باید تحقیق کنید که چه موترها و درکدام نرخ ها وجود دارد. به کوچکترین خرابی موتر توجه کنید و به فکر این باشید که جهت ترمیم آن چند مصرف می شود، نرخ ترمیم هر موتر نظر به مودل و کمپنی اش فرق می کند. اعلانات روزنامه ها را بخوانید. درصفحه انترنتی "بلوکت" Blocket.se و یا صفحات دیگری انترنتی یا کاغذی می توانید درمورد موتر معلومات بگیرید. موترهای زیادی را ببینید و قیمت هایشان را با هم مقایسه کنید.

به این موضوعات توجه کنید:

  • همیشه باید کنترول کنید که فروشنده صاحب موترباشد. یک پیام تیلفونی به اداره ترانسپورت بفرستید. شماره ثبت (نمبر پلیت) موتررا به شماره ۷۲۵۰۳ بفرستید. بعد ازمدت کوتاهی جواب پیام خود را با معلومات درمورد آن وسیله نقلیه دریافت خواهید کرد. اما این پیام مصرف دارد. شما به شماره ۰۷۷۱-۲۵۲۵۲۵ نیز زنگ زده می توانید.
  • یک قرارداد خرید بنویسید.
  • ببینید که تمام قسط های موتر تادیه شده باشد، این معلومات را نیز توسط پیام و یا زنگ که به اداره ترانسپورت میزنید بدست خواهید آورد. شما نباید موتریکه قسط هایش داده نشده است بخرید.
  • باید هردو فروشنده وخریدارموتر به اداره ترانسپورت گزارش دهند که حالا موتر یک صاحب جدید دارد. بیشترخوانده میتوانید دراین مورد درصفحه انترنتی اداره ترانسپورت (Transportstyrelsen).
  • بعد از خرید موترباید فورأ با یک شرکت بیمه به تماس شوید وموتر را بیمه ترافیک کنید. اگر حفاظت بهترمیخواهید یک بیمه نصف یا بیمه ‏کامل ‏تهیه کنید. می توانید در صفحه انترنتی بیمه ترافیک بیشتر بخوانید.
  • کتاب سرویس (سرویس بوک) موتر را بررسی کنید.
  • موتر را با موترهای مشابه آن در انترنت مقایسه کنید.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید