Bilköp (خریدن موتر)

​هرگز هنگام خرید موتر عجله نکنید. موتر های دست دوم (موتر های استفاده شده/ که جدید نیستند) بسیار زیاد است. زمانیکه فروشنده گان می گویند "... بعد از ظهر یک مشتری برای خریدن این موتر میآید- اما حالا شما حق اول را دارید..." و یا "برای شما یک قیمت خاص می دهیم..." شما نباید بازی بخورید، زیرا ظاهرأ این حرفهای "قیمت خاص" را برای همه مشتریان می گویند. این به فایده فروشنده است که شما عاجل تصمیم بگیرید. باید تحقیق کنید که چه موترها و در کدام نرخ ها وجود دارد. به کوچکترین خرابی موتر توجه کنید و به فکر این باشید که جهت ترمیم آن چند مصرف می شود، نرخ ترمیم هر موتر نظر به مودل و کمپنی اش فرق می کند. اعلانات روزنامه ها را بخوانید. در "مجله گیوله"،  صفحه انترنتی "بلوکت" و یا صفحات دیگری انترنتی می توانید در مورد موتر معلومات بگیرید. موترهای زیادی را ببینید و قیمت هایشان را با هم مقایسه کنید.

به این موضوعات توجه کنید:

  • همیشه باید کنترول کنید که فروشنده صاحب موتر باشد. یک پیام تیلفونی به اداره ترانسپورت بفرستید. (شماره ثبت (نمبر پلیت) موتر را به شماره 72503 بفرستید.) بعد از مدت کوتاهی جواب پیام خود را با معلومات در مورد آن وسیله نقلیه دریافت خواهید کرد. اما این پیام مصرف دارد. شما به شماره 0771252525 نیز زنگ زده می توانید.
  • یک قرارداد خرید بنویسید.
  • ببینید که تمام قسط های موتر تادیه شده باشد، این معلومات را نیز توسط پیام و یا زنگ که به اداره ترانسپورت میزنید بدست خواهید آورد. شما نباید موتریکه قسط هایش داده نشده است بخرید.
  • باید هر دو فروشنده و خریدار موتر به اداره ترانسپورت گزارش دهند که حالا موتر یک صاحب جدید دارد. این توسط گواهینامه راجستر (جواز سیر) صورت می گیرد.
  • بعد از خرید موتر باید فورأ موتر را بیمه کنید، در صورت غفلت برایتان قیمت تمام خواهد شد. خریدار موتر مسئولیت بیمه کردن موتر را دارد.
  • کتاب سرویس (سرویس بوک) موتر را بررسی کنید.
  • موتر را با موترهای مشابه آن در انترنت مقایسه کنید.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید