Civilstånd (حالت مدنی)

​حالت مدنی یک کلمه جمعی برای نشان دادن اینکه، آیا شما مجرد، متاهل، جوره ثبت شده، بیوه مرد/زن و یا طلاق شده هستید می باشد. اگر ورق حالت مدنی خویش را خانه پری می کنید، باید همیشه متذکر شوید که متاهل، بیوه و یا کدام حالت مدنی دیگری دارید.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید