Deklaration (اظهارنامه مالیاتی)

​اظهارنامه مالیاتی یک کلمه ساده بوده که از کلمه "اظهارنامه عایدات" گرفته شده است. اظهارنامه مالیاتی توسط یک فورم که از قبل توسط اداره مالیات بخش های زیادش خانه پوری شده است انجام گیرد. شما همچنین توسط پیام تیلفونی، زنگ زدن و از طریق انترنت می توانید اظهارنامه مالیاتی خویش را گزارش دهید. اظهارنامه مالیاتی بطور عموم در اواخر ماه مارچ و یا شروع ماه اپریل برای تمام اشخاص که باید گزارش دهند فرستاده می شود. شما در اظهارنامه مالیاتی خود اطلاعات عایدات سال قبلی خویش را می نویسید. بطور عموم اگر شما در سویدن تمام وقت و یا یک مدتی اقامت داشته و یک نوع عایداتی نیز داشته اید باید گزارش آنرا دهید. در اینجا بیشتر بخوانید:
www.skatteverket.se

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید