Elräkning (بل برق)

​صرف نظر از اینکه شما چطور زنده گی می کنید شما یک بل برق دریاقت خواهید کرد. در واقع این بل برق در دو بخش است و از ممکن از دو شرکت مختلف بیاید. بخش اول از شرکت که مسئول سیم های برق است و بخش دومی از شرکت که برای شما برق را می فروشند. معمولأ مصارف برق که برای گرمی خانه استفاده می شود ضمیمه کرایه خانه است، (یعنی پول مرکز گرمی ها ضمیمه کرایه خانه است). البته در صورتیکه شما در یک اپارتمان زنده گی می کنید. شما فقط برق خانگی (چراغ، رادیو، تلویزیون و شاید داش ها) را اضافی بپردازید. اگر شما در یک خانه (ویلا) زنده گی می کنید، ممکن مجبور به پرداخت مبلغ زیادی بل برق شوید، بخصوص در زمستان که هوا سرد است. اگر شما یک خانه را (کرایه سرد) کرایه می کنید، به این معناست که شما تمام بل برق را باید تحویل دهید و ضمیمه کرایه خانه نیست. زمانیکه شما از خانه کوچ می کنید، باید به شرکت برق اطلاع دهید تا ضرورت به تادیه بل برق در خانه که زنده گی نمی کنید نداشته باشید. همچنین بخاطریکه در خانه جدید خود برق داشته باشید.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید