Erbjudande (پیشنهاد)

​یک پیشنهاد از یک شرکت و یا یک شخص که می خواهد چیزی را برایتان بفروشد، می توانند با استفاده از کلمه "پیشنهاد" کمی بیشتر دعوت کننده باشند. شما باید اوراق پیشنهادیه را دقیقأ بخوانید تا درست بفهمید که منظور آنها از چی است. اگر شک دارید، بپرسید! شما باید کاملأ مطمئن شوید تا چیزی که شما بخاطر گرفتن آن پیشنهاد می دهید چی است. تقریبأ همیشه در مورد دادن پول است، باوجودیکه در پیشنهاد بصورت واضح تحریر نگردیده است. معمولأ پیشنهاد پیوستن در یک کلوب کتاب و امثال این برایتان میاید و شما چندین کتاب رایگان، بیک و یا کدام تحفه دیگری دریافت می کنید. همیشه شما باید یک کاری انجام دهید تا اینها را بدست آرید، در حقیقت رایگان نیست. اکثر اوقات شما مجبور به خرید چندین کتاب دارید تا بتوانید از کلوب کتاب خارج شوید. (البته مربوط به پیوستن به پیشنهاد های مختلف است.)

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید