Etableringsersättning (غرامت استقرار)

​غرامت استقرار یک کمک مالی است که برای پناهنده گان/مهاجرین تازه وارد داده می شود. این غرامت مالی بدون در نظر داشت اینکه در کجای این کشور زنده گی می کنند، برای همه یکسان است. غرامت استقرار توسط اداره کاریابی تصمیم گرفته شده و توسط صندوق بیمه همگانی در صورتیکه در تمام فعالیت های طرح استقرار مشارکت داشته باشند تادیه می شود. طرح استقرار باید شما را به عنوان یک تازه وارد برای به دست آوردن خودکفایی کمک کند. این غرامت مالی انفرادی است، تمام بزرگسالان در یک خانواده باید مطابق طرح استقرار در تمام فعالیت ها اشتراک کنند. برخی از تازه واردان ممکن حقوق اضافی استقرار و کمک مالی مسکن را نیز دریافت کنند.
غرامت استقرار شامل اینهاست:
•    یک مبلغ اولیه برای هر پناهنده تازه وارد واجد شرایط
•    حق اولاد (کمک مالی برای اولاد) برای هر طفل تازه وارد که در خانه است.
•    غرامت مسکن برای مهاجرین تازه وارد که واجد شرای دریافت کمک مالی مسکن نیستند.
در اینجا بیشتر بخوانید:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/ersattningar_a_o/etableringsformaner-dari

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید