Europeiska sjukförsäkringskortet (کارت بیمه صحی اروپا)

​در زبان انگلیسی بنام "کارت بیمه صحی اروپا" یاد می شود. هنگامیکه شما به طور مؤقت در یک کشور دیگر اروپایی/کشورهای اقتصادی اروپا و یا سویس موقعیت داشته باشید، شما به عنوان یکی از ساکنان آن کشور از حق مراقبت های ضروری در شرایط مالی یکسان برخوردار هستید. برای دریافت این امکانات ضرورت به داشتن کارت بیمه صحی اروپا دارید. برای سفر در داخل کشورهای اسکاندیناوی به این کارت ضرورت نیست. در ممالک خارج از کشورها اروپایی/کشورهای اقتصادی اروپا و یا سویس شما با چند استثنا حق مراقبت را ندارید. برای دریافت جبران مصارف صحی درآن کشور، نیاز به گرفتن یک بیمه مسافرتی خصوصی دارید (این غیر عادی نیست که یک یمه مسافرتی در بیمه منزل تان موجود باشد. در اینجا بیشتر بخوانید:
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید