Försörjning (امرار معاش)

​امرار معاش این است که شما می توانید به نیاز های اولیه خود رسیده گی کنید. اینکه شما از توان پرداخت مصارف خود می برآید، یعنی شما پول به اندازه کافی جهت خریداری غذا و لباس و کرایه خانه دارید.

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید